Strona główna » Czy karta rowerowa jest w systemie policji?

Czy karta rowerowa jest w systemie policji?

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Czy karta rowerowa jest w systemie policji

Wkrótce rządowa aplikacja mObywatel ma stać się równorzędną alternatywą wobec tradycyjnych dokumentów, nie tylko w urzędach, ale także w kontaktach z policją. Grupa parlamentarzystów dostrzega w tym doskonałą szansę, aby utworzyć pełną bazę informacji dotyczących uprawnień, o których wielu obywateli dzisiaj wie niewiele, a nawet niektórzy policjanci nie posiadają w tej kwestii pełnej wiedzy.

Czy obecnie w systemie policyjnym znajdują się informacje dotyczące kart rowerowych?

Czy karta rowerowa jest w systemie policji?

W rejestrach policyjnych oraz w Centralnej Ewidencji Kierowców nie istnieją informacje dotyczące posiadaczy kart rowerowych. Karta rowerowa to dokument wydawany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza konkretny uczeń lub uczennica, zgodnie z polskimi przepisami.

Zatem, w odpowiedzi na pytanie, czy karta rowerowa jest uwzględniona w systemie policji, odpowiedź brzmi negatywnie. Organizacje policyjne oraz Ministerstwo Infrastruktury nie gromadzą informacji na temat posiadaczy kart rowerowych. Te dokumenty są zwykle wydawane w szkołach jako potwierdzenie ukończenia kursu bezpieczeństwa na rowerze.

Pamiętajmy, że karty rowerowe pełnią rolę dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem na drogach publicznych, a ich istnienie i zasady wydawania regulowane są przez szkoły, a nie przez służby policyjne czy Ministerstwo Infrastruktury. W związku z tym, nie ma potrzeby ani możliwości przechowywania takich informacji w centralnych bazach danych policyjnych.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: