Strona główna » Dariusz Korneluk – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

Dariusz Korneluk – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Dariusz Korneluk - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci (2)

Decyzja dotycząca mianowania Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego została oficjalnie przekazana przez wiceministra sprawiedliwości, Panią Marię Ejchart. Wybór ten oparty był na gruntownej ocenie przeprowadzonej przez kompetentny zespół ekspertów, którzy jednogłośnie uznali pana prokuratora za najlepiej odpowiedniego kandydata na to zaszczytne stanowisko. Minister sprawiedliwości wyraził zdumienie nad niezwykłością tego wydarzenia, wskazując na jego wyjątkowy charakter bez precedensu.

Owa nominacja, będąca wynikiem starannie przeprowadzonego procesu selekcji, odzwierciedla zaufanie w kompetencje oraz profesjonalizm pana Korneluka, który został doceniony przez władze sprawiedliwości. Jest to krok kluczowy w kontekście zapewnienia skuteczności i rzetelności działania organów ścigania, a także w budowaniu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości.

Nie bez powodu ten wybór budzi duże zainteresowanie oraz podziw wśród obserwatorów życia publicznego. Dariusz Korneluk, swoim dotychczasowym zaangażowaniem oraz osiągnięciami zawodowymi, udowodnił swoją niezwykłą determinację oraz zdolność do skutecznego działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Jego nominacja stanowi więc zarówno wyróżnienie dla niego samego, jak i wyraz uznania dla całego środowiska prawniczego. Wszyscy wierzymy, że pełnienie przez pana Korneluka funkcji prokuratora krajowego przyniesie pozytywne efekty dla naszego systemu prawnego oraz dla społeczeństwa jako całości.

Dariusz Korneluk – kim jest?

Dariusz Korneluk, postać niezwykle znacząca w polskim wymiarze sprawiedliwości, wnikliwie skreśla swój życiowy etos na kartach historii prokuratury. Jego niebagatelny dorobek, posadzony na ponad trzydziestoletniej pracy w tym środowisku, znamionuje go jako jednego z wizjonerów i wykonawców przemian, które odmieniły oblicze tej instytucji.

Korneluk, zanurzając się w labiryntach sprawiedliwości, nieustannie walczył z plagą przestępczości, szczególnie dotykającą obszaru narkotykowego. Jego kunszt w wykorzystaniu świadka koronnego stanowił preludium do nowych metod walki z przestępczością, a jego zaangażowanie w znamienitą sprawę napadu i morderstwa w Kredyt Banku w 2001 roku zapisało się złotymi zgłoskami w kronikach wymiaru sprawiedliwości.

Na przestrzeni lat Korneluk sprawował szereg kluczowych funkcji, od prokuratora rejonowego po prokuratora apelacyjnego, krocząc niezachwianie przez różne szczeble hierarchii prokuratorskiej. Jego miana nieodłącznie związane są z Warszawą, sercem polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie oddał swoją gorącą pieczęć na różnych etapach swojej kariery, aż po miano zastępcy prokuratora krajowego, które zasiliło jego ostatnią drogę służby.

Wizja Korneluka tkwi w przyszłości prokuratury, w odnowie i przekształceniu jej struktur na zgodne z duchem czasu. Widzi on konieczność oddzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, by zagwarantować niezależność tej ostatniej. Jednolity status prokuratora staje się wizytówką jego reformatorskich dążeń, otwierając drzwi ku bardziej efektywnemu i sprawiedliwemu systemowi wymiaru sprawiedliwości.

Niezależność, jako fundament sprawiedliwości, bije w sercu Korneluka. To nie tylko uprawnienie, lecz przywilej, którym należy się szczególna opieka i szacunek. Jego apel przeciwko ideologicznemu nadużywaniu prokuratury staje się kamieniem węgielnym, na którym wspiera się walka o rzeczywistą sprawiedliwość. Przykłady, jakie przytacza, są jak ogniste strzały w mrok ideologicznej manipulacji, odsłaniając prawdę i wyznaczając granice działania w obronie praw człowieka i wartości demokratycznych.

Jego spojrzenie na przyszłość prokuratury jest równie bezkompromisowe co pełne nadziei. Korneluk, z błyskiem w oku, walczy o godne wynagrodzenie dla pracowników prokuratury, widząc w tym kluczowy element uzdrowienia tej instytucji. Jego głos brzmi jak fanfara dla sprawiedliwości, wzywając do zjednoczenia w walce o lepsze jutro dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dariusz Korneluk – wiek, wzrost, waga

Dariusz Korneluk, postać publiczna, pozostaje owiany tajemnicą, jeśli chodzi o jego wiek. Pomimo braku oficjalnych danych na temat jego urodzin, mediów społecznościowych, przemawiając pewnymi sugestiami, sugerują, że może mieć 58 lat i być urodzonym w 1965 roku. Jednakże, należy traktować te informacje z ostrożnością, gdyż nie zostały one potwierdzone przez oficjalne źródła.

Wielu może być zaintrygowanych wiekiem Dariusza, jednak warto zwrócić uwagę, że wiek to jedynie liczba, która nie zawsze oddaje rzeczywistość. Jest to tylko jedna z wielu cech definiujących tę osobę, która być może jest znacznie bardziej znana z innych osiągnięć lub cech charakteru.

Dariusz Korneluk – życiorys i życie prywatne

Dariusz Korneluk, postać znana w kręgach prawniczych, od lat związany z prokuraturą w Warszawie, stanowi wyjątkowy przykład wytrwałości i zaangażowania w służbie wymiaru sprawiedliwości. Jego kariera rozpoczęła się przed dwudziestopięcioleciem, a przez ten długi okres nieustannie podnosił poprzeczkę swoich kompetencji i osiągnięć.

Przez trzynaście lat, od dwutysięcznego roku aż do dwutysięcznastego, pełnił zaszczytną funkcję szefa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam właśnie doskonalił swoje umiejętności, kierując tym podległym mu organem w sposób zarówno efektywny, jak i sprawiedliwy. Po tym czasie, w roku dwutysięcznym trzynastym, awansował na stanowisko szefa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie kontynuował swój niezachwiany wkład w praworządność.

Jednakże to nie koniec jego wysokich osiągnięć. W roku dwutysięcznym szesnastym, objął stanowisko szefa Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, co stanowiło kolejny dowód uznania dla jego profesjonalizmu i kompetencji. Niezależnie od szczebla, na którym pełnił swoje obowiązki, zawsze cechowała go niezłomna determinacja w dążeniu do sprawiedliwości.

Obecnie, od marca dwutysięcznego szesnastego roku, Dariusz Korneluk oddaje swoją wiedzę i doświadczenie na rzecz Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, kontynuując swoją niezwykle cenioną służbę na rzecz prawa. Jednak jego zaangażowanie nie kończy się na pracy zawodowej.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Prokuratorów “Lex Super Omnia”, Korneluk wykazuje się również troską o rozwój i dobro całej społeczności zawodowej. Jego wkład w organizację tego stowarzyszenia stanowi o jego zaangażowaniu w tworzenie lepszych warunków pracy oraz podnoszenie standardów etycznych wśród kolegów i koleżanek.

Ponadto, życie prywatne Dariusza Korneluka pozostaje przemyślane i skomponowane z równie dużą starannością co jego życie zawodowe. Choć nieznane publiczności, jest ono z pewnością jednym z filarów, który wspiera jego profesjonalne i społeczne zaangażowanie.

W skrócie, Dariusz Korneluk jawi się jako osoba nie tylko o imponujących osiągnięciach zawodowych, lecz także jako jednostka oddana wartościom etycznym i społecznym, niezmiennie dążąca do doskonałości we wszystkich dziedzinach swojego życia.

Dariusz Korneluk – wykształcenie

Dariusz Korneluk, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zdobył swoje wykształcenie w 1993 roku. Już rok później, w 1995, zakończył aplikację prokuratorską, rozpoczynając następnie swoją karierę w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Północ w Gdańsku. Tam też, od stycznia 1996 roku, rozpoczął swoją asesurę, która później przeniosła go do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Jego zaangażowanie i kompetencje zaowocowały powołaniem na stanowisko prokuratora w tej jednostce w styczniu 1998 roku. W kolejnym etapie swojej kariery, w 2000 roku, dołączył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Kierownika Działu Wydziału VI ds. Przestępczości Zorganizowanej od 2001 roku.

Rok 2003 przyniósł nowe wyzwania, kiedy to Dariusz Korneluk został mianowany Prokuratorem Rejonowym Warszawa-Praga Północ w Warszawie. Kolejne lata, od 2005 do 2010 roku, upłynęły pod znakiem sprawowania funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

W 2009 roku objął stanowisko Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, gdzie pracował do 2016 roku. W tym czasie, w latach 2010-2016, pełnił również funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie.

Od marca 2016 roku do grudnia 2023 roku Dariusz Korneluk kontynuował swoją pracę w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Od grudnia 2023 roku do chwili obecnej jest Radcą Generalnym w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego bogate doświadczenie i nieustanny profesjonalizm stanowią solidne fundamenty dla jego obecnej roli.

Dariusz Korneluk – żona, dzieci

Dariusz Korneluk, postać niezwykle znacząca w polskim wymiarze sprawiedliwości, w swoim życiu osobistym obdarzony jest żoną i dziećmi, które stanowią ognisko ciepła i wsparcia w jego nieustającej służbie dla sprawiedliwości. Jego partnerka życiowa oraz potomstwo są źródłem siły i inspiracji, a ich obecność stanowi fundament jego codzienności.

Mimo wytężonej pracy w prokuraturze, Korneluk potrafi znaleźć czas na budowanie i pielęgnowanie relacji rodzinnych. Jego żona, będąca nierozerwalną częścią jego życia, towarzyszy mu w trudach i radościach codzienności, wspierając go w misji, jaką stawia przed sobą. Dzieci, owoc ich miłości, są dla niego odbiciem nadziei i przyszłości, którą pragnie budować dla nich w świecie pełnym sprawiedliwości i godności.

Choć życie zawodowe Korneluka wymaga poświęceń i oddania, to jego rodzina stanowi oazę spokoju i harmonii. W ich towarzystwie odnajduje on ukojenie po burzliwych dniach w salach sądowych i biurach prokuratorskich. Dla niego najważniejsze są chwile spędzone z bliskimi, które są dla niego najcenniejszym skarbem, obok jego służby dla sprawiedliwości.

Życie rodzinne Korneluka jest równie istotne jak jego dokonania zawodowe. Wspólnie z żoną buduje on fundamenty stabilności i miłości, które są opoką w jego pełnym wyzwań życiu. Dla niego nie ma większej radości niż widok uśmiechniętych twarzy jego dzieci i spokojna obecność ukochanej osoby, która towarzyszy mu we wszystkich życiowych etapach, zarówno tych radosnych, jak i trudnych.

Dariusz Korneluk – Wikipedia

Na platformie Wikipedia nie ma dostępnego wpisu dotyczącego postaci o imieniu Dariusz Korneluk. Brak informacji na temat tej osoby na tej popularnej platformie może budzić zainteresowanie oraz wywoływać pytania dotyczące jej życiorysu i osiągnięć. Pomimo tego, że wiele osób może szukać danych na temat Dariusza Korneluka w różnych źródłach internetowych, brak obecności na Wikipedia nie przekreśla jego ewentualnego znaczenia czy osiągnięć. Istnieje wiele przyczyn, dla których dana osoba może nie mieć własnego artykułu na tej platformie, niekoniecznie związanych z jej brakiem znaczenia czy popularności. Być może Dariusz Korneluk jest postacią mniej znaną publicznie, a jego działania czy osiągnięcia nie zostały jeszcze dostatecznie udokumentowane w źródłach, które Wikipedia uznaje za wiarygodne. Niemniej jednak, brak obecności na tej platformie nie oznacza automatycznie braku wartości czy znaczenia dla danej osoby.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: