Strona główna » Jacek Sutryk – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy? 

Jacek Sutryk – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy? 

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Jacek Sutryk - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy  (1)

W drugiej turze wyborów na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk odniósł zwycięstwo, zdobywając imponujące poparcie wynoszące 68,29% głosów, zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej. Izabela Bodnar, kandydatka Trzeciej Drogi oraz posłanka, zajęła drugie miejsce, uzyskując 31,71% poparcia. Wynik ten potwierdza przewagę Sutryka nad rywalem, a także silne poparcie społeczne dla jego kandydatury. Jego zwycięstwo jest odebrane jako wyraz zaufania do jego dotychczasowej pracy oraz planów na przyszłość Wrocławia. Sutryk, obejmując urząd prezydenta, ma przed sobą wyzwania związane z rozwojem miasta, dbałością o jego interesy oraz tworzeniem korzystnych warunków dla mieszkańców. Z kolei Bodnar, mimo porażki, zyskała uznanie za swoją aktywną kampanię i propozycje dla miasta. Wybory te były ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Wrocławia, determinującym kierunek, w jakim będzie rozwijać się ich miasto w nadchodzących latach.

Jacek Sutryk – kim jest?

W listopadzie 2018 roku niemal 130 tysięcy mieszkańców Wrocławia zatwierdziło wybór mnie na stanowisko Prezydenta miasta, dokonując tego już w pierwszej turze głosowania. Moja historia z Wrocławiem sięga kilkunastu lat pracy na różnych stanowiskach w administracji miejskiej. Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku, gdzie uczestniczyłem wraz z innymi studentami w trudnym okresie po powodzi w 1997 roku, dołączyłem do miejskich instytucji, zaczynając od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aż po Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Socjologia wyposażyła mnie w narzędzia do profesjonalnej diagnozy potrzeb społecznych, a doświadczenie z organizacji pozarządowych, w tym funkcja Dyrektora Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie, umożliwiło zrozumienie potrzeb i wyzwań społeczności lokalnych. Jestem przekonany, że dialog z mieszkańcami oraz współpraca z sektorem pozarządowym są kluczowe dla skutecznego zarządzania miastem.

Jako zwyczajny człowiek, który obchodził już 40. urodziny, uprawiam sport, szczególnie lubię tenis, bieganie i jazdę na rowerze. Szanuję prywatność innych i oczekuję tego samego od nich. W relacjach z ludźmi cenię sobie poczucie humoru oraz dotrzymywanie słowa. Staram się pielęgnować te cechy także w sobie. Jacek Sutryk jest prezydentem Wrocławia, który łączy doświadczenie urzędnika z wrażliwością społeczną i pasją do pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Jacek Sutryk – wiek, wzrost, waga

Jacek Zbigniew Sutryk urodził się 17 września 1978 roku we Wrocławiu. Obecnie liczy sobie 45 lat i osiąga około 185 centymetrów wzrostu. Jego urodziny przypadają na wrzesień, a miejsce narodzin to malownicze miasto Wrocław. Sutryk, mający imponującą wysokość około 185 cm, jest znany z wielu osiągnięć w swojej karierze zawodowej oraz zaangażowania społecznego. Jego wiek oraz wzrost są charakterystycznymi cechami, które definiują jego osobę. Urodzony we Wrocławiu, Sutryk jest postacią znaną i szanowaną w swoim środowisku. Jego działania w sferze publicznej i społecznej zdobyły uznanie i szacunek szerokiego grona ludzi. Przez lata aktywności zawodowej, Sutryk zyskał reputację jako osoba kompetentna i oddana swojej pracy. Jego wiek, datę urodzenia oraz wzrost można uznać za istotne informacje, które wskazują na konkretny punkt w czasie i charakteryzują fizyczną budowę jednostki. Jako postać publiczna, Jacek Sutryk jest przykładem determinacji oraz zaangażowania w służbę społeczności.

Jacek Sutryk – życiorys i życie prywatne

Jacek Zbigniew Sutryk, urodzony 17 września 1978 roku we Wrocławiu, jest znanym polskim socjologiem oraz samorządowcem. Od 2018 roku pełni funkcję prezydenta Wrocławia.

Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku, kontynuował swoją edukację w Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie, gdzie zdobył kolejne kwalifikacje. Karierę zawodową rozpoczął jako dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie. Następnie był doktorantem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w stolicy.

W 2007 roku objął stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a w 2011 roku został dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Pełniąc tę funkcję, nadzorował szereg instytucji kulturalnych, sportowych, zdrowotnych oraz pomocowych w mieście, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław czy Wrocławskie Centrum Integracji.

W latach 2010–2017 był członkiem Rady Pomocy Społecznej przy ministrze pracy i polityki społecznej, a od 2014 roku pełnił funkcję przewodniczącego tejże rady.

W 2018 roku ubiegał się o stanowisko prezydenta Wrocławia z ramienia Koalicji Obywatelskiej i został wybrany na tę funkcję, uzyskując ponad 50% głosów w pierwszej turze. Od tego momentu rozpoczął pełnienie obowiązków prezydenta Wrocławia.

W 2021 roku był współzałożycielem i prezesem zarządu stowarzyszenia „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”. Ponadto zasiadał w zarządzie Związku Miast Polskich, był członkiem rady fundacji Unia Metropolii Polskich oraz został wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia „Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski”.

Podczas swojej kadencji prezydenckiej w Wrocławiu, Jacek Sutryk był powoływany do różnych rad nadzorczych, takich jak Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej czy Śląskie Centrum Logistyki. W latach 2020–2021 zasiadał również w radzie nadzorczej Kolei Dolnośląskich.

W 2024 roku ponownie wystartował w wyborach na prezydenta Wrocławia, tym razem z ramienia KWW Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy. Wygrał drugą turę głosowania, zdobywając ponad 68% poparcia i uzyskując reelekcję na drugą kadencję.

Poza swoją działalnością publiczną, Jacek Sutryk jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złotego Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” oraz Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków. W 2021 i 2022 roku zajmował odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w rankingu prezydentów miast organizowanym przez „Newsweek Polska”. W 2022 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego.

Jacek Sutryk jest osobą zaangażowaną zarówno w życie publiczne, jak i społeczne, którego osiągnięcia oraz wkład w rozwój miasta i regionu są doceniane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Jacek Sutryk – wykształcenie

Jacek Sutryk, absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku, również ukończył Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Po zakończeniu studiów, podjął pracę jako dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie. Dodatkowo, był doktorantem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w stolicy. Jego ścieżka edukacyjna obejmuje zarówno nauki społeczne, jak i zarządzanie, co daje mu solidne podstawy do działania w obszarze społecznym i ekonomicznym. Praca jako dyrektor oraz wykładowca dodatkowo umożliwiła mu zdobycie praktycznego doświadczenia oraz pogłębienie wiedzy w dziedzinie zarządzania organizacjami i pedagogiki. Sutryk kontynuuje swoją ścieżkę zawodową i edukacyjną, rozwijając się w obszarze społecznym i akademickim, co stanowi solidną podstawę dla jego działań jako lidera społecznego i polityka.

Jacek Sutryk – skąd pochodzi?

Jacek Sutryk pochodzi z Wrocławia, miasta, które stało się zarówno jego miejscem urodzenia, jak i długotrwałym polem działania zawodowego. Jego więź z Wrocławiem zakorzeniona jest w wieloletnim zaangażowaniu na różnych stanowiskach w administracji miejskiej. Urodzony w tym mieście, Sutryk zyskał głęboką znajomość jego potrzeb i wyzwań społecznych. Przez wiele lat pracował na rzecz społeczności lokalnej, najpierw jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Jego doświadczenie zdobyte w tych funkcjach zaowocowało wizją skutecznego zarządzania miastem, opartego na dialogu z mieszkańcami i współpracy z sektorem pozarządowym. Jacek Sutryk, będąc Wrocławianinem z urodzenia, jest głęboko związany z historią, kulturą i społecznością tego miasta, co stanowi fundament jego pracy jako prezydenta Wrocławia.

Jacek Sutryk – rodzice, rodzeństwo

Jacek Sutryk, urodzony we Wrocławiu, jest silnie związany z tym miastem, które było również domem dla jego rodziców. Dziadkowie prezydenta również mieszkali w stolicy Dolnego Śląska. To właśnie atmosfera i historia tego miejsca miały decydujący wpływ na formowanie się osobowości Jacka Sutryka. Wrocław jest dla niego nie tylko miejscem urodzenia, lecz także duchową ojczyzną, którą zawsze nosi w sobie z dumą. W wywiadach podkreśla, że nie wyobraża sobie życia gdziekolwiek indziej. Mówi o swojej przynależności do tego miasta z głębokim sentymentem, opowiadając o wspomnieniach, które łączą się z Wrocławiem zarówno przez pokolenia jego rodziny, jak i przez własne doświadczenia z dzieciństwa i młodości. Wspomina szczególnie swoją babcię, która przekazywała mu historie z przeszłości tego miasta, tworząc w nim silne więzi emocjonalne. Obecnie, jako prezydent miasta, Jacek Sutryk z dumą obserwuje przemiany, jakim ulega Wrocław, podziwiając jego współczesną architekturę i rozwój. Jego relacja z Wrocławiem jest nie tylko osobistą, ale i zawodową, gdyż jako jego obecny lider, angażuje się w tworzenie jego przyszłości z oddaniem i zaangażowaniem.

Jacek Sutryk – żona, dzieci

Jacek Zbigniew Sutryk, urodzony 17 września 1978 roku we Wrocławiu, to znany polski socjolog i samorządowiec. Obecnie pełni funkcję prezydenta Wrocławia, jednakże nie ma żony ani dzieci.

Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku, kontynuował swoją edukację w Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie, zdobywając kolejne kwalifikacje. Rozpoczął karierę zawodową jako dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie. Następnie był doktorantem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w stolicy.

Przez lata pełnił szereg funkcji w administracji publicznej, w tym dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W 2018 roku został wybrany na prezydenta Wrocławia, a następnie uzyskał reelekcję na drugą kadencję w 2024 roku.

Poza działalnością publiczną, Jacek Sutryk jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złotego Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” oraz Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków. W 2021 i 2022 roku zajmował odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w rankingu prezydentów miast organizowanym przez „Newsweek Polska”. W 2022 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego.

Jacek Sutryk jest osobą zaangażowaną zarówno w życie publiczne, jak i społeczne, którego osiągnięcia oraz wkład w rozwój miasta i regionu są doceniane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Jacek Sutryk – Instagram

Na platformie społecznościowej Instagram Jacek Sutryk, znany pod nazwą użytkownika @jaceksutryk, gromadzi imponującą liczbę obserwujących – ponad 63,9 tysiąca osób. Jego profil charakteryzuje się aktywnością, z czego świadczą liczby: obserwuje 64 tysiące kont, a sam jest obserwowany przez ponad 7,4 tysiąca użytkowników. Dodatkowo, na swoim profilu opublikował już ponad 9,2 tysiąca postów, co świadczy o jego zaangażowaniu w platformę. Jego aktywność na Instagramie obejmuje różnorodne treści, od relacji z życia codziennego po tematy związane z funkcją prezydenta Wrocławia, którą pełni. W opisie profilu widnieje informacja o jego stanowisku jako prezydenta miasta Wrocław, podkreślając tym samym zaangażowanie w sprawy publiczne oraz ideę współpracy i zaangażowania społecznego. Hasztag #WspólnaSprawa sugeruje, że Sutryk stawia na dialog i współpracę z mieszkańcami miasta, co może być istotnym elementem jego strategii komunikacji na platformie. Jego obecność na Instagramie stanowi dodatkowy kanał komunikacji z mieszkańcami, umożliwiając im śledzenie działań prezydenta oraz uczestnictwo w życiu społecznym Wrocławia na różnych płaszczyznach.

Jacek Sutryk – gdzie mieszka?

Jacek Sutryk zamieszkuje we Wrocławiu, w dzielnicy zwaną Sępolno. Wybór tego konkretnego miejsca na zamieszkanie może być odbiciem jego głębokiego związku z miastem i troski o jego rozwój. Mieszkanie w tej lokalizacji może również stanowić wyraz jego bliskości do mieszkańców i ich codziennych spraw. Dzielnica Sępolno, będąca częścią Wrocławia, zapewne odzwierciedla wiele z wartości i wyzwań, z którymi Jacek Sutryk styka się w swojej pracy jako prezydent miasta. Jego decyzja o zamieszkaniu właśnie tam może również być strategicznym posunięciem, mającym na celu lepsze zrozumienie potrzeb i problemów społeczności lokalnej, co z kolei może przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania miastem. Jako prezydent, Sutryk może znajdować się w centrum wydarzeń i procesów decyzyjnych, dlatego wybór miejsca zamieszkania może być ważnym aspektem jego życia osobistego i zawodowego. Pozostając blisko mieszkańców i ich codziennych doświadczeń, Sutryk może lepiej zrozumieć ich potrzeby i aspiracje, co z kolei może przekładać się na bardziej efektywną realizację polityk miejskich i działań na rzecz rozwoju miasta.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: