Strona główna » Janina Ochojska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, wykształcenie, pochodzenie, rodzina, mąż, żona

Janina Ochojska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, wykształcenie, pochodzenie, rodzina, mąż, żona

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Janina Ochojska - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, wykształcenie, pochodzenie, rodzina, mąż, żona

Janina Maria Ochojska-Okońska urodziła się 12 marca 1955 roku w Gdańsku. To wybitna polska działaczka humanitarna, znana jako założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Oprócz swojego zaangażowania charytatywnego, jest również uznaną astronomką oraz byłą działaczką opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ochojska-Okońska pełniła także funkcję posłanki do Parlamentu Europejskiego w IX kadencji.

Jest to kobieta o wszechstronnych zainteresowaniach i bogatym dorobku społecznym. Jej praca w Polskiej Akcji Humanitarnej przyniosła ulgę wielu potrzebującym, zdobywając jednocześnie szacunek społeczności międzynarodowej. Dodatkowo, jej pasja do astronomii zdobyła uznanie w środowisku naukowym. W okresie opozycji demokratycznej w PRL wykazała się odwagą i determinacją, stając w obronie wartości demokratycznych.

Janina Ochojska – kim jest?

Janina Ochojska, ceniona za swoje działania charytatywne, jest nie tylko założycielką, ale także fundatorką i prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej. W 2019 roku wybrano ją na posłankę do Parlamentu Europejskiego, po czym podjęła decyzję o bezpłatnym urlopie w trakcie kampanii wyborczej. Z wykształcenia absolwentka astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po studiach związanych z tą dziedziną pracowała w Pracowni Astrofizyki w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu.

Jej zaangażowanie społeczne nie ogranicza się jedynie do obszaru humanitarnego. W okresie, gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny, aktywnie uczestniczyła w działalności NSZZ Solidarność oraz w dystrybucji wydawnictw drugiego obiegu. Pierwsze kroki w pomocy innym stawiała już w latach 80., kiedy to pojechała do Francji na operację związana z konsekwencjami choroby dziecięcej, jaką było polio. Tam została wolontariuszką w organizacji EquiLibre, dostarczającej pomoc dla rodaków. Po powrocie do Polski zaangażowała się w rejestrację polskiego oddziału tej organizacji.

W 1992 roku podjęła się ryzykownej misji do oblężonego Sarajewa, przewożąc transport medykamentów. Po powrocie zainspirowana do dalszego działania, zwróciła się do Polaków z prośbą o pomoc dla mieszkańców Sarajewa. Jej apel spotkał się z dużym odzewem społecznym, co zaowocowało założeniem Polskiej Akcji Humanitarnej w 1994 roku.

Janina Ochojska jest nie tylko zaangażowaną działaczką, ale także laureatką wielu prestiżowych nagród. W swoich wywiadach opowiada o życiu na krawędzi, skutecznym pomaganiu i pokonywaniu trudności. Jej życiowy wkład w działalność charytatywną oraz obrona wartości humanitarnych sprawiły, że jest szanowaną postacią zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Janina Ochojska – wiek, wzrost

Janina Maria Ochojska-Okońska, urodzona 12 marca 1955 roku w Gdańsku, obecnie liczy sobie 68 lat. Co do jej wzrostu, istnieją jedynie spekulacje, sugerujące, że wynosi on obecnie 170 cm. Niemniej jednak, te informacje należy traktować jako niepotwierdzone, oparte jedynie na domysłach lub nieoficjalnych źródłach.

Janina Ochojska, znana z wieloletniej działalności humanitarnej i politycznej, to postać o bogatym dorobku społecznym. Jej wiek, będący obecnie na poziomie 68 lat, świadczy o długotrwałym zaangażowaniu w różnorodne dziedziny życia publicznego. Jednakże, informacje dotyczące jej wzrostu powinny być traktowane z rezerwą, ponieważ nie mają potwierdzenia w oficjalnych źródłach.

Janina Ochojska – życiorys

Janina Maria Ochojska-Okońska, urodzona 12 marca 1955 w Gdańsku, to postać o bogatym życiorysie, którego fundamenty zbudowano na siłowej woli i determinacji. Jej matka pracowała jako maszynistka, a ojciec był górnikiem. Rodzina składała się również z młodszego brata, Grzegorza. Jednak życie Janiny zaczęło się od sześciu miesięcy, kiedy to zachorowała na polio, co spowodowało trwałe uszkodzenie fizyczne.

Przełomowym momentem w akceptacji własnej niepełnosprawności było dla niej przebywanie w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich pod opieką doktora Lecha Wierusza. Tam, jako nastolatka, przeszła także operację kręgosłupa, co było kolejnym wyzwaniem, z którym musiała się zmierzyć.

Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, w 1980 roku zdobyła dyplom astronoma na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kolejne cztery lata pracowała w Pracowni Astrofizyki w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu, osiągając sukcesy w dziedzinie nauki.

Już od końca lat 70. Janina Ochojska była związana z opozycją demokratyczną, aktywnie współpracując z niezależną Biblioteką Społeczną Antoniego Stawikowskiego. W okresie stanu wojennego w Polsce angażowała się w dystrybucję wydawnictw drugiego obiegu oraz pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. To właśnie w tych latach kształtowała się jej postawa społeczna.

W 1984 roku Janina wyjechała do Francji na operację, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Pracując jako wolontariuszka dla organizacji społecznej “EquiLibre”, koordynowała pomoc dla Polski. W 1989 roku była jedną z założycieli polskiego oddziału tej fundacji. Rok później, zorganizowała konwój pomocy dla oblężonego Sarajewa.

W 1992 roku Janina Ochojska założyła Polską Akcję Humanitarną, której jest prezesem do dziś. W życiu prywatnym, w 1996 roku wyszła za dziennikarza Michała Okońskiego, jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem.

W 2019 roku, mimo choroby nowotworowej, Janina Ochojska nie zrezygnowała z udziału w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dzięki poparciu wyborców, uzyskała mandat posłanki w PE IX kadencji. W drugiej połowie 2020 roku ogłosiła, że udało jej się pokonać chorobę.

W trakcie kryzysu na granicy z Białorusią w 2021 roku, Janina Ochojska stanowczo krytykowała działania polskiej Straży Granicznej, choć spotkało się to z krytyką w jej środowisku politycznym. Jej postawa świadczy o nieustającym zaangażowaniu w obronę wartości humanitarnych i demokratycznych.

Janina Ochojska – wykształcenie

Janina Ochojska, absolwentka astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzbogaciła swoje doświadczenie naukowe pracując w Pracowni Astrofizyki PAN. W latach 1975-1980 aktywnie działała w Duszpasterstwie Akademickim w Toruniu, a w 1980 roku dołączyła do NSZZ “Solidarność”. Kolejne lata, od 1984 do 1989, poświęciła wolontariatowi dla francuskiej organizacji humanitarnej Equi Libre.

Janina Ochojska to nie tylko naukowiec i aktywistka społeczna, ale również założycielka i przywódczyni Polskiej Akcji Humanitarnej, której przewodzi od samego początku istnienia. Za jej wyjątkowy wkład w działalność humanitarną otrzymała liczne wyróżnienia, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2019 roku, podkreślając swoje zaangażowanie w sprawy społeczne, została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Janina Ochojska, poprzez swoje osiągnięcia i oddanie wartościom humanitarnym, stanowi inspirację dla wielu ludzi. Jej ścieżka życiowa to harmonijne połączenie wykształcenia, nauki i aktywnego zaangażowania społecznego.

Janina Ochojska – pochodzenie

Janina Ochojska jest obywatelką Polski, co oznacza, że posiada polskie pochodzenie. Jej narodowość to Polska, co zwiastuje związek z tym krajem oraz identyfikację jako Polki. Tożsamość narodowa Janiny Ochojskiej jest silnie zakorzeniona w polskiej kulturze, historii i społeczeństwie. Jest reprezentantką polskości, będąc jednocześnie aktywną postacią o znaczącym wpływie na polską scenę społeczną i humanitarną.

Jej przynależność narodowa odzwierciedla się w zaangażowaniu w sprawy Polski oraz udziale w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Janina Ochojska, będąc Polką, wnosi ważny wkład w rozwój społeczeństwa poprzez swoją pracę charytatywną, aktywizm społeczny i udział w życiu publicznym. Jej polskie pochodzenie kształtuje jej tożsamość i stanowi istotny element jej historii życiowej.

Janina Ochojska – rodzina

Janina Ochojska, wywodząca się z rodziny o solidnych korzeniach, miała matkę pracującą jako maszynistka oraz ojca, który z zawodu był górnikiem. Jej rodzinne dziedzictwo ukazuje odmienny, lecz godny szacunku trud, jaki podejmowali jej rodzice w codziennym życiu. To właśnie matka, pełniąca funkcję maszynistki, oraz ojciec, poświęcający się pracy górniczej, kształtowali jej wartości i wzmacniali postawę pracowitości.

W tej rodzinie Janina Ochojska nie była jedynakiem – miała młodszego brata o imieniu Grzegorz. Ta rodzinna więź stanowiła dla niej ważne wsparcie i była istotnym elementem jej dorastania. Wspólne doświadczenia rodzinne, trudy i radości, przyczyniły się do formowania charakteru oraz kształtowania jej spojrzenia na życie.

Rodzina Janiny Ochojskiej, mimo codziennych wyzwań, była dla niej źródłem wsparcia i miłości. Jej historia rodzinna ukazuje, jak różnorodne doświadczenia wpływają na kształtowanie jednostki i jak wartości przekazywane przez bliskich mają istotny wpływ na rozwój osobisty. W tych prostych, lecz pełnych znaczenia relacjach rodzinnych, Janina Ochojska znalazła fundament dla swojej późniejszej działalności społecznej i humanitarnej.

Janina Ochojska – mąż, dzieci

W 1996 roku Janina Ochojska zawarła związek małżeński z Michałem Okońskim, dziennikarzem „Tygodnika Powszechnego”. Przez okres ośmiu lat cieszyła się szczęśliwym małżeństwem. Niestety, w późniejszym czasie, jej życie osobiste doświadczyło bolesnego zwrotu, gdy mąż postanowił opuścić ją dla „innej, młodszej, zdrowej”.

To trudne doświadczenie było dla Janiny Ochojskiej ogromnym wyzwaniem, a ona sama opisywała je jako moment, w którym wydawało się, że wszystko się kończy. Rozstanie z mężem, który dokonał wyboru na rzecz innej relacji, było dla niej źródłem głębokiego cierpienia.

Warto zaznaczyć, że związane z tą historią cierpienie nie zahamowało jednak jej determinacji i siły życiowej. Istotne jest również wspomnienie, że z tego małżeństwa nie narodziły się dzieci.

To zdarzenie wydaje się być kluczowym punktem w życiu Janiny Ochojskiej, ukazując jej zdolność do przezwyciężania trudności życiowych. Mimo bolesnej straty, pozostaje ona postacią inspirującą, która kontynuuje swoją działalność społeczną i humanitarną, stanowiąc przykład siły w obliczu osobistych przeżyć.

Janina Ochojska – choroba

Janina Ochojska, choć zmagając się z rakiem piersi w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego, stanowczo podkreślała, że jej choroba, mimo powagi, miała dużą szansę na wyleczenie. Odmawiała wycofania się z rywalizacji o mandat, tłumacząc, że jej stan zdrowia nie jest krytyczny.

Jej życie było naznaczone trudnymi przeżyciami od najwcześniejszych lat. Choroba Heinego-Medina, czyli polio, pojawiła się, gdy miała zaledwie sześć miesięcy. Była jednym z ostatnich dzieci, które nie były szczepione przeciwko temu schorzeniu, które dotknęło w Polsce około 5 tysięcy maluchów. Dzieciństwo i młodość spędziła w szpitalach i sanatoriach, zaczynając chodzić dopiero w wieku pięciu lat. Jej charakter ukształtował się pod wpływem trudnych treningów rehabilitacyjnych, gdzie uczyła się upadania bezpiecznie.

Więzi rodzinne w jej życiu nie były silne, zwłaszcza z ojcem, Ślązakiem, który dezercją z Wehrmachtu wstąpił do II Korpusu i walczył pod Monte Cassino. Pracując jako górnik, borykał się z alkoholizmem, co wpływało na trudną sytuację materialną rodziny. Janina wspominała, jak jej matka ratowała sytuację finansową za pomocą renty od babci, gdy ojciec przepijał pensję i wynosił rzeczy z domu. Te trudności kształtowały jej silną wolę i niezłomność, które stanowiły fundament jej późniejszych osiągnięć.

Janina Ochojska – Instagram

Janina Ochojska udostępnia swoje spojrzenie na świat poprzez konto na Instagramie, gdzie można ją znaleźć pod nazwą użytkownika @jankaochojska. To wirtualne miejsce staje się przestrzenią, w której dzieli się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i aktywnościami z szerokim gronem obserwatorów. Profil ten jest jak okno, przez które możemy rzucić spojrzenie na różne aspekty życia Janiny Ochojskiej, zarówno te związane z jej działalnością społeczną, jak i prywatnymi chwilami.

Zdjęcia, opisy i wydarzenia prezentowane na Instagramie stanowią ciekawy przekrój jej codziennego życia, tworząc swoisty portret tej wyjątkowej postaci. Śledząc jej konto, można odkrywać inspirujące treści, refleksje oraz momenty, które składają się na bogatą mozaikę jej świata.

Janina Ochojska – gdzie mieszka?

W mediach krążą plotki, sugerujące, że Janina Ochojska regularnie przebywa w Krakowie. Informacje dotyczące jej bieżącego miejsca zamieszkania stały się przedmiotem zainteresowania i rozmów wśród obserwatorów. Chociaż konkretne szczegóły pozostają jedynie domysłami, istnieją wskazówki wskazujące na to, że Kraków może być potencjalnym miejscem jej codziennego pobytu.

Miasto Kraków, znanie ze swojej bogatej historii i znaczenia kulturalnego, wydaje się być adekwatnym tłem dla osoby o zróżnicowanym tle i znaczących osiągnięciach, jakimi jest Janina Ochojska. Spekulacyjny charakter tych informacji podkreśla prywatność, jaką utrzymują jednostki, zwłaszcza postaci publiczne, jeśli chodzi o dokładne lokalizacje ich mieszkań.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: