Strona główna » Kaja Godek – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, co o niej wiemy?

Kaja Godek – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, co o niej wiemy?

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Kaja Godek - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, co o niej wiemy (1)

Kaja Godek jest znaną postacią w polskim ruchu antyaborcyjnym. Urodziła się 2 maja 1982 roku w Warszawie i ukończyła studia z filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pewien czas pracowała jako asystentka prezesa w prywatnej firmie. Jej aktywność polityczna zaowocowała udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, gdzie reprezentowała partię Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. 

Jednym z kluczowych momentów w jej karierze publicznej był udział w programie Tomasza Lisa w TVP2 w 2012 roku. Wtedy to Kaja Godek wzięła udział w dyskusji na temat aborcji, wyrażając stanowisko zgodne z poglądami pro-life. Jej zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne przyniosło jej rozpoznawalność i wpłynęło na debatę publiczną na temat praw reprodukcyjnych.

Kaja Godek jest uznawana za jedną z czołowych postaci w walce o ograniczenie praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce. Jej działania i przekonania wywołują zarówno kontrowersje, jak i poparcie w społeczeństwie, co czyni ją istotną postacią w polskim życiu publicznym.

Kaja Godek – kim jest?

Kaja Urszula Godek to znana postać w polskim życiu publicznym, aktywnie angażująca się w sprawy antyaborcyjne oraz polityczne. Urodziła się 2 maja 1982 roku w Warszawie i jest absolwentką anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo pracowała jako asystentka prezesa w prywatnej firmie.

Jej rozpoznawalność wzrosła w 2012 roku po udziale w programie Tomasza Lisa w TVP2, gdzie reprezentowała poglądy Fundacji Pro Mariusza Dzierżawskiego. W latach 2015–2019 była członkiem rady nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych, jednak została zwolniona z tego stanowiska z powodu podważenia jej kompetencji.

Od 2016 roku jest członkiem zarządu Fundacji Życie i Rodzina, gdzie kontynuuje swoje zaangażowanie w działania antyaborcyjne. W 2019 roku reprezentowała Fundację Życie i Rodzina, otwierając listę Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jest również znana z działalności przeciwko społeczności LGBT, co skutkowało pozwem o zniesławienie w 2018 roku. Mimo to, sąd w Warszawie oddalił powództwo w 2021 roku. W 2021 roku złożyła w Sejmie projekt ustawy dotyczącej “zakazu promocji LGBT”, co wywołało kontrowersje i nakaz prowadzenia postępowania przeciwko niej i innym aktywistom.

Kaja Godek mieszka w Warszawie, jest zamężna i matką czworga dzieci, w tym jednego z zespołem Downa. Za swoją działalność została uhonorowana m.in. Medalem św. brata Alberta oraz Nagrodą Sursum Corda 2018 Tygodnika Katolickiego “Niedziela”. Jej wypowiedź na temat orientacji seksualnej została wybrana “Bzdurą Roku 2020” przez blog biologiczny “To tylko teoria”.

Kaja Godek – wiek, wzrost, waga

Kaja Urszula Godek, urodzona 2 maja 1982 roku w Warszawie, aktualnie liczy 42 lata. Jest to osoba, która odznacza się aktywnym zaangażowaniem w różnorodne sprawy społeczne. Pomimo że wiele kontrowersji otacza jej poglądy, niezaprzeczalnie posiada determinację i konsekwencję w realizacji własnych celów.

Jej wzrost, osiągający około 165 centymetrów, przypisuje jej postawę średnią. Data urodzenia, jak już wspomniano, to 2 maja 1982 roku, co oznacza, że jest osobą dojrzałą, mającą na swoim koncie bogate doświadczenia życiowe.

Kaja Godek znana jest głównie ze swojego zaangażowania w tematykę praw reprodukcyjnych oraz kontrowersyjne kwestie związane z życiem. Choć wiele osób może nie zgadzać się z jej stanowiskiem, należy docenić jej wpływ i istotność w publicznym dyskursie społecznym.

Mimo że nie wszystko jest znane o jej życiu prywatnym czy rodzinie, jej rola w debacie publicznej jest niezaprzeczalna. Jej wkład w polską przestrzeń publiczną budzi silne emocje i intensywne dyskusje, co podkreśla jej istotność w kształtowaniu społeczeństwa.

Kaja Godek – życiorys i życie prywatne

Kaja Urszula Godek, urodzona 2 maja 1982 roku w Warszawie, jest znaną polską aktywistką antyaborcyjną oraz absolwentką anglistyki. 

Pochodzi z Warszawy, gdzie ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, po czym podjęła pracę jako asystentka prezesa w prywatnej firmie. Jej aktywność publiczna rozpoczęła się w 2012 roku po udziale w programie Tomasza Lisa w TVP2, gdzie reprezentowała poglądy Fundacji Pro Mariusza Dzierżawskiego. 

W latach 2015–2019 była członkiem rady nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych, jednakże jej brak kompetencji wzbudził kontrowersje i ostatecznie została zwolniona ze stanowiska. Od 2016 roku zasiada w zarządzie Fundacji Życie i Rodzina.

Politycznie zaangażowana, w 2019 roku otwierała listę Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, reprezentując Fundację Życie i Rodzina. Zrezygnowała jednak z tej partii, uznając ją za marginalizującą jej środowisko. 

Jako aktywistka antyaborcyjna pełniła rolę pełnomocniczki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” oraz inicjatorki projektu „Zatrzymaj Aborcję”, który zebrał znaczną liczbę podpisów. 

W kontekście spraw LGBT, jej publiczne wypowiedzi wywołały kontrowersje, w tym pozwu o zniesławienie. Jednak Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo. 

W życiu prywatnym Kaja Godek jest zamężna z Janem i matką czworga dzieci, w tym dwóch synów, z których jeden ma zespół Downa, oraz dwóch córek. Za swoją działalność została uhonorowana m.in. Medalem św. Brata Alberta oraz Nagrodą Sursum Corda 2018 Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Jej wypowiedź na temat orientacji seksualnej została wybrana „Bzdurą Roku 2020” przez blog biologiczny „To tylko teoria”.

Kontrowersje dotyczą także blokady kanału Fundacji Życie i Rodzina na YouTube z powodu treści podżegających do przemocy lub nienawiści, co Godek uznała za przejaw cenzury.

Kaja Godek – wykształcenie

Kaja Godek, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, zdobyła swoje wykształcenie na renomowanej uczelni stołecznego miasta. Po ukończeniu studiów, jej kariera zawodowa rozwijała się w sektorze prywatnym, gdzie pełniła funkcję asystentki prezesa w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Jej doświadczenie zawodowe w roli asystentki prezesa pozwoliło jej zdobyć cenne umiejętności zarządcze oraz doskonalić kompetencje interpersonalne. Kaja aktywnie angażowała się w różnorodne aspekty działalności firmy, wspierając prezesa w organizacji codziennych obowiązków oraz koordynacji projektów. Jej profesjonalizm, skrupulatność i zaangażowanie przyczyniły się do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże, oprócz osiągnięć zawodowych, Kaja angażuje się również w sprawy społeczne i aktywnie uczestniczy w debatach publicznych dotyczących różnorodnych kwestii społecznych. Jej wszechstronne umiejętności oraz pasja do działania sprawiają, że jest ona cenioną osobą zarówno w środowisku zawodowym, jak i społecznym.

Kaja Godek – skąd pochodzi?

Kaja Godek, pochodząca z Warszawy, uzyskała tytuł licencjata z filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej związek z tym miastem stanowi istotny element tożsamości i historii życiowej. Wybór kierunku studiów oraz lokalizacji uczelni świadczy o głębokim związku z Warszawą, miejscem, które odegrało kluczową rolę w jej życiu. Po ukończeniu edukacji wyższej, Kaja kontynuowała swoją ścieżkę zawodową w sektorze prywatnym, obejmując stanowisko asystentki prezesa w renomowanej firmie. Jej osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie społeczne stanowią integralną część jej życiorysu, z którego wynika zarówno jej tożsamość, jak i misja życiowa. Warszawa, jako miejsce narodzin, rozwoju zawodowego i osobistego, pełni funkcję nie tylko geograficznego punktu odniesienia, ale również symbolizuje wartości, do których Kaja jest silnie przywiązana. Jej aktywność zawodowa i społeczna, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, stanowi kontynuację jej więzi z Warszawą oraz wyraz jej zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej i szerzej – kraju.

Kaja Godek – rodzice, rodzeństwo

Informacje dotyczące rodziców oraz rodzeństwa Kaji Godek są niewiele znane. Brak szczegółowych danych na temat jej rodziców oraz ewentualnych rodzeństwa utrudnia pełniejsze zrozumienie kontekstu życiowego Kaji. Jej historia życia skupia się głównie na jej własnych doświadczeniach jako matki czworga dzieci, z których jedno cierpi na zespół Downa. Mimo braku informacji o jej rodzinie pochodzenia, Kaja wydaje się być silną i oddaną matką, gotową poświęcić wiele dla dobra swoich dzieci. Jej determinacja i zaangażowanie w sprawy rodziny są widoczne w opiece nad swoimi dziećmi, szczególnie nad synem z zespołem Downa. Choć nieznane są szczegóły dotyczące relacji Kaji z jej rodzicami i ewentualnym rodzeństwem, jej życie jako matki i żony jest pełne wyzwań i miłości. Pomimo braku informacji na temat jej własnej rodziny, Kaja staje się inspiracją dla innych, pokazując, że mimo trudności miłość i poświęcenie rodzicielskie są niezmiennie silne.

Kaja Godek – mąż, dzieci

Kaja Godek, małżonka Jana, wychowuje czwórkę dzieci, składającą się z dwóch synów oraz dwóch córek. Jedno z jej synów cierpi na zespół Downa, co wymaga szczególnej uwagi i troski. Kaja jest oddaną matką, która poświęca wiele czasu i energii, aby zapewnić swoim dzieciom najlepsze warunki rozwoju. Jej mąż, Jan, jest wsparciem w codziennych wyzwaniach, jakie stawia przed nią rodzicielstwo. Razem tworzą zgraną rodzinę, opartą na miłości, zrozumieniu i współpracy. Dla Kaji ważne jest, aby każde z jej dzieci miało równą szansę na szczęśliwe i pełnowartościowe życie, dlatego też poświęca się całkowicie ich potrzebom i rozwojowi. Jej determinacja i oddanie sprawiają, że jest wzorem dla innych rodziców, którzy stawiają czoła podobnym wyzwaniom. Kaja nie tylko dba o potrzeby swojej rodziny, ale również angażuje się w działalność społeczną, wspierając inne osoby dotknięte podobnymi trudnościami. Jej historia inspiruje i pokazuje, że miłość rodzicielska potrafi pokonywać wszelkie przeciwności.

Kaja Godek – Instagram

Na platformie społecznościowej Instagram, Kaja Godek aktywnie uczestniczy pod nazwą użytkownika “kaja_urszula_godek”, gdzie zgromadziła grono ponad 540 obserwujących. Jej profil jest źródłem różnorodnych treści, w tym zdjęć, opisów oraz aktualności z jej życia osobistego i zawodowego. Na chwilę obecną, jej profil liczy 548 obserwujących, a sama obserwuje 145 użytkowników. W sumie opublikowała 141 postów, które stanowią zróżnicowany zbiór treści, od osobistych refleksji po promocję inicjatyw i wydarzeń związanych z jej działalnością zawodową i społeczną. Jednym z istotnych elementów na jej profilu jest informacja o pełnionej roli jako pełnomocnik inicjatywy w ramach oficjalnego profilu @fundacjazycieirodzina. Poprzez swój udział na Instagramie, Kaja Godek buduje swoją markę osobistą, udostępniając treści, które odzwierciedlają jej wartości, pasje i zaangażowanie w różnorodne sprawy. Jest to także platforma, na której nawiązuje interakcje z obserwującymi, odpowiadając na komentarze i pytania oraz dzieląc się inspiracjami i refleksjami z swojego życia codziennego. Jej aktywność na Instagramie stanowi ważny element jej obecności w przestrzeni cyfrowej, umożliwiając śledzenie jej działań oraz nawiązywanie kontaktów z szerokim gronem odbiorców.

Kaja Godek – gdzie mieszka?

Kaja Godek zamieszkuje w Warszawie. Jest to jedyny konkretny szczegół związany z miejscem pobytu Kaji. Mimo braku dodatkowych informacji na temat jej miejsca zamieszkania, Warszawa jako stolica Polski oferuje bogatą infrastrukturę i możliwości rozwoju dla rodziny Kaji. Miasto to zapewne stanowi centrum życia rodzinnego oraz działalności społecznej Kaji, umożliwiając jej aktywność zarówno na polu rodzinnym, jak i społecznym. Warszawa, jako duże miasto, oferuje również dostęp do specjalistycznych usług medycznych, co może być istotne z uwagi na specyficzne potrzeby jednego z jej dzieci. Mimo że miejsce zamieszkania Kaji jest jedynym konkretnym detalem dotyczącym jej życia osobistego, fakt, że wybrała Warszawę jako swoje miejsce pobytu, sugeruje, że miasto to spełnia jej potrzeby oraz zapewnia odpowiednie warunki do życia i rozwoju dla niej samej i dla jej rodziny.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: