Strona główna » Maciej Wąsik polityk – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

Maciej Wąsik polityk – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Maciej Wąsik polityk - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci (1)

Maciej Roman Wąsik, urodzony 16 października 1969 roku w Warszawie, to polski polityk, urzędnik państwowy i samorządowy o bogatej karierze. Od 2006 do 2009 pełnił funkcję zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Następnie, był posłem na Sejm w VIII, IX i X kadencji. W latach 2015–2019 pełnił obowiązki sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Równocześnie, od 2015 do 2023 roku, zajmował stanowisko sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. W okresie 2019–2023 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jego wieloletnie zaangażowanie w życie publiczne oraz zdolności zarządcze przyczyniły się do skutecznego pełnienia różnorodnych funkcji na szczeblu krajowym. Wąsik zdobył uznanie jako profesjonalista, a jego praca w obszarze zwalczania korupcji oraz kierowanie istotnymi resortami w rządzie podkreśla jego kompetencje i zaangażowanie w służbę publiczną. Jego obecność w polityce i administracji wpłynęła pozytywnie na rozwój różnych obszarów, co uczyniło go szanowanym przedstawicielem polskiego życia publicznego.

Maciej Wąsik – kim jest?

Maciej Wąsik, urodzony w 1969 roku w Warszawie, wyłonił się z organizacji o nazwie Liga Republikańska, działającej w latach 1993-2001. Ta dawna formacja prawicowa znana była z intensywnych protestów przeciwko rządowi SLD, a jej przewodniczącym był Mariusz Kamiński, późniejszy przełożony Macieja Wąsika w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (CBA). Oba te postaci polityczne spotkały się z oskarżeniami i późniejszym skazaniem w tzw. aferze gruntowej.

Wąsik, archeolog z wykształcenia, w 2001 roku objął stanowisko kierownika rządowego hotelu Parkowa w Warszawie. Jednak po przejęciu władzy przez SLD stracił pracę, stając się radnym na warszawskiej Pradze-Południe. Na kilka miesięcy pełnił funkcję burmistrza w podwarszawskim Wawrze, a później został komendantem Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy.

W 2006 roku Wąsik dołączył do Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako zastępca szefa, współpracując z Mariuszem Kamińskim. Tę rolę pełnił do 2009 roku. Następnie, w latach 2010-2015, kontynuował karierę polityczną z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W 2015 roku uzyskał mandat posła VIII kadencji, reprezentując okręg płocki. W listopadzie 2015 roku został mianowany sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będąc jednocześnie zastępcą ministra-członka Rady Ministrów, Mariusza Kamińskiego. Objął także stanowisko sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. W listopadzie 2019 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jego bogata kariera obejmuje obszary polityki, administracji oraz służb specjalnych, co czyni go istotną postacią w polskim życiu publicznym.

Maciej Wąsik – wiek, wzrost, waga

Maciej Wąsik, narodzony 16 października 1969 roku, obecnie liczy sobie 54 lata. Informacje pochodzące z nieoficjalnych źródeł, przekazywane na forum dyskusyjnym, sugerują, że jego wzrost wynosi około 188 cm, natomiast jego waga oscyluje w granicach 89 kg.

Urodzony w 1969 roku, Maciej Wąsik ma obecnie 54 lata. Data urodzenia 16 października wskazuje, że obchodził swoje urodziny niedawno. Nieoficjalne doniesienia z forum dyskusyjnego podają, że jego wzrost to około 188 cm, a waga to około 89 kg. Te informacje pozwalają lepiej poznać aspekty osobiste Macieja Wąsika, zwłaszcza jeśli chodzi o jego wygląd fizyczny.

Warto zauważyć, że te dane są nieoficjalne i pochodzą z źródeł niepotwierdzonych, ale dostarczają one pewnego obrazu na temat aspektów osobistych życia Macieja Wąsika, w tym jego wieku, wzrostu i wagi. Te informacje mogą być interesujące dla osób śledzących publiczną postać polityka i funkcjonariusza publicznego.

Maciej Wąsik – życiorys i życie prywatne

Maciej Wąsik, urodzony 16 października 1969 roku, posiada bogatą historię życiową i polityczną. W latach 90. zaangażował się w działalność Ligi Republikańskiej, a w 1994 roku uzyskał magisterium z archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracował m.in. jako zarządca hotelu oraz współwłaściciel firmy szkoleniowej.

W sferze polityki Wąsik rozpoczął swą karierę w 2002 roku, startując z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, gdzie został radnym dzielnicy Praga-Południe. W 2003 pełnił obowiązki burmistrza Wawra, a później został zastępcą komendanta Straży Miejskiej Warszawy. W 2006 roku objął stanowisko zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pozostając na tym stanowisku do 2009 roku.

Jednak życie polityczne Macieja Wąsika nie było pozbawione kontrowersji. Podobnie jak jego przełożonemu, Mariuszowi Kamińskiemu, został oskarżony w tzw. aferze gruntowej, choć sam zawsze zaprzeczał popełnieniu zarzucanych mu przestępstw. W 2015 roku sąd uznał go winnym przekroczenia uprawnień, skazując na 3 lata pozbawienia wolności. Jednak prezydent Andrzej Duda zastosował wobec niego prawo łaski, co skutkowało umorzeniem postępowania. Decyzja ta budziła kontrowersje, a w 2017 roku Sąd Najwyższy uznał akt łaski za bezskuteczny.

W międzyczasie Wąsik powrócił do polityki z ramienia PiS, zdobywając mandaty radnego m.st. Warszawy i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2015 roku uzyskał mandat posła VIII kadencji, a następnie został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. W 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do Sejmu.

Jednak jego kariera polityczna doznała kryzysu w 2023 roku, gdy został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Marszałek Sejmu stwierdził wygaśnięcie jego mandatu, ale Trybunał Konstytucyjny podważył tę decyzję. W styczniu 2024 roku wydał nakaz aresztowania, co zakończyło okres rządowej aktywności Macieja Wąsika.

Poza życiem politycznym, Wąsik zdobył odznaczenie – Krzyż Niepodległości I Klasy z Gwiazdą (NSZZ Policjantów) w 2022 roku, co świadczy o jego zaangażowaniu w służbę publiczną.

Maciej Wąsik – skąd pochodzi?

Maciej Roman Wąsik, urodzony 16 października 1969 roku w stolicy Polski, Warszawie, to wybitny polityk, urzędnik państwowy i samorządowy. Jego związek z Warszawą, miejscem narodzin, stanowi istotną część jego życiorysu.

Pochodzący z tego dynamicznego miasta, Wąsik rozwinął swoją karierę w obszarach polityki, administracji oraz samorządu. Urodzony w stolicy, od najmłodszych lat był świadkiem zmian i wydarzeń w sercu kraju, co bez wątpienia wpłynęło na jego zaangażowanie w życie publiczne.

Warszawa, będąca świadkiem historii Polski, zapewne miała wpływ na kształtowanie się wartości i postaw Macieja Wąsika. Jego związki z tym miastem wydają się istotne nie tylko z perspektywy miejsca urodzenia, lecz także jako centrum polityczne i kulturalne kraju. To tutaj rozwijał się jako polityk, zdobywając doświadczenie w różnych obszarach działalności publicznej.

Ostatecznie, Warszawa pełniła nie tylko funkcję miejsca narodzin Macieja Wąsika, lecz także stanowiła kontekst dla jego aktywności publicznej, ułatwiając mu rozwijanie się jako polityka, urzędnika państwowego i samorządowca. To miasto, będące sercem Polski, wpisało się w jego życiorys, dodając mu kontekstu i znaczenia.

Maciej Wąsik – rodzina, rodzice

Informacje dotyczące rodziny i rodziców Macieja Wąsika pozostają w sferze tajemnicy, stanowiąc niezbadane obszary jego życiorysu. Brak dostępnych danych na ten temat sprawia, że szczegóły związane z rodziną polityka są nieznane opinii publicznej.

Wąsik, utalentowany polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, jest postacią, której życiorys koncentruje się głównie na jego działalności publicznej, a informacje o rodzinie są rzadko dostępne lub wręcz niedostępne dla mediów i społeczeństwa.

Tajemniczość otaczająca aspekty rodzinne Macieja Wąsika może wynikać z prywatności, jaką polityk pragnie zachować w tym obszarze swojego życia. W przypadku wielu osób publicznych, szczegóły dotyczące rodziny są często traktowane jako prywatne i pozostają poza zasięgiem opinii publicznej.

W związku z powyższym, choć Maciej Wąsik jest postacią powszechnie znaną w kontekście swojej roli publicznej, jego życie prywatne pozostaje poza zasięgiem społecznego zainteresowania, co stanowi element jego osobistej sfery nieujawnianej publicznie.

Maciej Wąsik – żona, dzieci

Polityk o znaczącej dyskrecji w kwestii życia prywatnego, ma trójkę dzieci w wieku szkolnym, na forum wrze gorąca dyskusja, która odnosi się do tego, że są to synowie w wieku 16 i 17 lat i córka w wieku około 15 lat. Z kolei jego żona, Romualda Wąsik, zdobyła wykształcenie chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie specjalizowała się w biochemii. W 2014 roku zaangażowała się w politykę, zostając radną partii PiS. Później, w 2019 roku, zdecydowała się zmienić ścieżkę kariery, przechodząc do pracy jako ekspertka w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Romualda Wąsik, małżonka Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, zdobyła awans na stanowisko dyrektorki w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS) po kilkunastu miesiącach pracy jako ekspertka – donosi portal Wirtualna Polska. Jej kariera w GIS rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, gdy objęła stanowisko ekspertki w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. Po roku, w związku z przemianowaniem Departamentu na “Departament Nadzoru nad Chemikaliami”, Romualda Wąsik została mianowana pierwszą dyrektorką tego departamentu.

Decyzja o szybkim awansie wzbudziła kontrowersje, zwłaszcza w kontekście powszechnego wymagania dłuższego stażu pracy na podobnych stanowiskach, zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Rzecznik GIS, Szymon Cienki, skomentował sprawę, podkreślając, że Romualda Wąsik objęła stanowisko dyrektora zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, spełniając wymagania prawnie określone. Rzeczniczek tłumaczył, że nominacja Romualdy Wąsik na stanowisko dyrektorskie weszła w życie 1 września 2020 roku.

Maciej Wąsik – Twitter

Maciej Wąsik, polski polityk, jest aktywny na platformie społecznościowej Twitter pod adresem @WasikMaciej. Jego obecność na tym portalu umożliwia bezpośrednią interakcję z publicznością i dostarcza informacji na temat jego działalności oraz poglądów.

Na swoim oficjalnym koncie Twittera (@WasikMaciej), Maciej Wąsik dzieli się bieżącymi informacjami dotyczącymi polityki, spraw państwowych oraz aktywności społecznej. To także miejsce, gdzie polityk może reagować na bieżące wydarzenia, komunikować się z obywatelami i wyrażać swoje stanowiska.

Za pośrednictwem Twittera Maciej Wąsik może dotrzeć do szerszego grona odbiorców, budując interaktywną społeczność online. Jego obecność na tej platformie stanowi dodatkowy kanał komunikacji, umożliwiający szybkie udostępnianie informacji i dialog z użytkownikami.

Warto zauważyć, że obecność na Twitterze to dla polityka nie tylko forma promocji, ale także szansa na bezpośredni kontakt z obywatelami oraz szybką reakcję na bieżące wydarzenia. Dzięki temu Maciej Wąsik może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach publicznych i kształtować opinię społeczną.

Maciej Wąsik – Wikipedia

Maciej Wąsik posiada obszerny artykuł na platformie Wikipedia, gdzie jego życiorys i działalność są szczegółowo opisane. W artykule omawiane są różne aspekty jego kariery, obejmujące politykę, służbę państwową i samorządową. Artykuł przedstawia informacje o jego narodzinach w Warszawie 16 października 1969 roku oraz rozwinięciu kariery politycznej.

Wąsik był zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2006–2009, a następnie pełnił funkcję posła na Sejm w kolejnych kadencjach. Od 2015 do 2019 roku był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

Dodatkowo, Wikipedia przedstawia jego zaangażowanie w sprawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2019 roku, gdzie również pełnił funkcję sekretarza stanu. Wątek dotyczący jego działalności obejmuje także informacje o ewentualnych kontrowersjach czy decyzjach, co daje pełny obraz postaci Macieja Wąsika. Warto zauważyć, że artykuł ten jest źródłem kompleksowych informacji na temat życiorysu i działalności tego polityka.

Maciej Wąsik – Afera gruntowa

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pełniąc funkcje szefa i zastępcy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w latach 2006–2009, zostali oficjalnie skazani przez sąd okręgowy w Warszawie w związku z tzw. aferą gruntową, obejmującą okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku. Również dwóch innych członków ówczesnego kierownictwa CBA podległo tej samej karykaturalnie związanej z oskarżeniami o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Sąd okręgowy jednoznacznie stwierdził, że Mariusz Kamiński “przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków”. Sąd uznał, że działał w sposób nieprzestrzegający podstaw prawnych, kierując swoich podwładnych do popełnienia czynu zabronionego, tj. prowokacji związaną z tzw. aferą gruntową. Oskarżono go o zlecanie podrobienia dokumentów w celu uzasadnienia odrolnienia gruntów.

W przypadku Macieja Wąsika, sąd uznał, że nie wywiązał się z obowiązku odmowy wykonania poleceń Mariusza Kamińskiego, które prowadziły do popełnienia czynu zabronionego. Również zarzucił mu przekroczenie uprawnień, kierując podwładnych do przeprowadzenia operacji bez odpowiednich podstaw prawnych.

Sędzia Anna Bator-Ciesielska podkreśliła, że działania oskarżonych nie miały na celu wykrycia przestępstw, a wręcz przeciwnie, kreowały przestępstwo. Sąd stwierdził, że ich działania naruszały zaufanie do państwa, budząc poczucie zagrożenia wśród obywateli. W demokratycznym państwie obywatele powinni czuć się bezpieczni, zaś służby powinny działać w sposób, który nie narusza tego bezpieczeństwa. Oskarżeni zostali uznani za odpowiedzialnych za działania, które godziły w podstawowe wartości państwa prawa, naruszając zaufanie obywateli.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: