Strona główna » Małgorzata Manowska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, mąż, dzieci

Małgorzata Manowska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, mąż, dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Małgorzata Manowska - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, mąż, dzieci (2)

Małgorzata Manowska, z d. Soporek, to ceniona prawniczka, ekspertka w dziedzinie postępowania cywilnego. Posiada imponujące osiągnięcia, będąc sędzią, doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem na Uczelni Łazarskiego. W 2007 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w latach 2016–2020 była dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Od 2018 roku zasila szeregi Sądu Najwyższego, gdzie od 2020 roku pełni zaszczytną funkcję pierwszej prezesa, a także jest z urzędu przewodniczącą Trybunału Stanu. Jej kariera jest nie tylko przykładem profesjonalizmu, ale także zaangażowania w rozwój systemu prawnego.

Manowska wykazuje się nie tylko bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa, ale także zdolnościami kierowniczymi, co potwierdzają jej sukcesy na stanowiskach kierowniczych. Jej obecność w Sądzie Najwyższym oraz rola przewodniczącej Trybunału Stanu wpisują się w kontekst pełnienia najwyższych funkcji w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Jako postać o ugruntowanej pozycji w środowisku prawniczym, Małgorzata Manowska wnosi istotny wkład w rozwój i stabilność polskiego sądownictwa. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że jest autorytetem w dziedzinie prawa cywilnego oraz procesowego, zdolnym przywódcą i obrońcą zasad etyki zawodowej w wymiarze sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska – kim jest?

Dr hab. Małgorzata Manowska, urodzona 22 września 1964 roku w Warszawie, to wybitna sędzia Sądu Najwyższego, pełniąca funkcję w Izbie Cywilnej od 2018 roku. Jej zaszczytne mianowanie na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego miało miejsce 26 maja 2020 roku, obejmując ją sześcioletnią kadencją.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Manowska po aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego z wyróżnieniem rozpoczęła swoją karierę sędziowską. W 1996 roku została mianowana sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi, kontynuując następnie ścieżkę sędziowską jako sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (2000-2004) oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (2004-2018).

Równolegle do pełnienia funkcji sędziowskich, Manowska angażowała się aktywnie w dziedzinę nauki prawa. W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracy poświęconej postępowaniu nakazowemu w procesie cywilnym. W 2010 roku zdobyła habilitację na podstawie rozprawy dotyczącej wznowienia postępowania w procesie cywilnym.

Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uczelni Łazarskiego oraz wykłada na aplikacjach radcowskiej, adwokackiej i notarialnej. Pełniła również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od kwietnia do listopada 2007 roku. Manowska, od 2016 roku do objęcia stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, sprawowała funkcję dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, Manowska jest również współautorką cenionych komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jej dorobek obejmuje także książkę “System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy”.

Manowska, wirtuoz prawa i wybitna naukowiec, stanowi niekwestionowany autorytet w polskim wymiarze sprawiedliwości, łącząc w swojej karierze sędziowskiej i naukowej doskonałość oraz zaangażowanie w rozwój przyszłych pokoleń prawników.

Małgorzata Manowska – wiek, wzrost, waga

Małgorzata Manowska, urodzona 22 września 1964 roku, liczy obecnie 59 lat. Choć oficjalnie nie potwierdzono jej wzrostu, nieoficjalne źródła sugerują, że mieści się on w okolicach 169 cm. Co do wagi pani Manowskiej, internetowe fora pełne są dyskusji na ten temat. Nieoficjalnie podaje się, że waży około 78 kg, jednakże warto podkreślić, że są to jedynie niepotwierdzone spekulacje uczestników internetowych debat.

Manowska, znana postać mediowa, zyskała popularność jako prawniczka i prezenterka telewizyjna. Jej kariera jest równie długa, co bogata w różnorodne doświadczenia. Wnikliwe badanie jej biografii i dokonań ukazuje nam wszechstronną i kompetentną jednostkę.

W kontekście jej wieku, Manowska nadal utrzymuje aktywność zawodową, co dowodzi jej nieprzemijającego zapału do działania. Jej precyzyjna prezencja publiczna i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zyskały uznanie wśród widzów.

Małgorzata Manowska – życiorys i życie prywatne

Małgorzata Manowska, urodzona i wychowana na warszawskiej Pradze, to wybitna postać w polskim środowisku prawniczym. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała doktorat nauk prawnych w 2001 roku, prezentując rozprawę zatytułowaną “Postępowanie nakazowe w procesie cywilnym”. Kolejnym etapem jej naukowej drogi był stopień doktora habilitowanego, który zdobyła w 2010 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii “Wznowienie postępowania w procesie cywilnym”.

Przez wiele lat związana była z macierzystym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadziła zajęcia jako nauczyciel akademicki. Później, w 2013 roku, objęła stanowisko wykładowcy na Uczelni Łazarskiego. Jej obszerna wiedza i doświadczenie zaowocowały licznymi publikacjami z zakresu postępowania cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy.

Jako sędzia zdolnością orzekania wykazała się już w 1994 roku, kiedy zdała egzamin sędziowski z wynikiem celującym. Następnie pełniła funkcje sędziowskie w Sądzie Rejonowym Warszawa-Praga, Sądzie Okręgowym w Warszawie, a od 2004 roku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Jej zaangażowanie i profesjonalizm zaowocowały powierzeniem jej roli podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od 30 marca do 27 listopada 2007 roku, gdzie odpowiadała za nadzór nad sądownictwem.

W 2016 roku została dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie nie tylko pełniła funkcje administracyjne, ale również angażowała się w prowadzenie wykładów i egzaminowanie przyszłych sędziów. Ponadto, przez wiele lat była odpowiedzialna za kształcenie aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych.

Jej kariera osiągnęła apogeum w lipcu 2018 roku, kiedy w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego była uważana za jednego z potencjalnych kandydatów na stanowisko Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda 10 października 2018 roku powołał ją na sędziego Sądu Najwyższego, a 25 maja 2020 roku mianował na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego spośród pięciu kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne SN.

Jednak, mimo jej imponującej kariery, jej nominacja i sposób wyboru na stanowisko Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego budziły kontrowersje w środowisku sędziowskim oraz wśród przedstawicieli nauki prawa. W styczniu 2024 roku grupa 37 najdłużej orzekających sędziów Sądu Najwyższego zaapelowała do Manowskiej o ustąpienie ze stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i powstrzymanie się od orzekania, co dodatkowo podkreślało istniejące spory wokół jej roli w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska – wykształcenie

Małgorzata Manowska, urodzona i wychowana na warszawskiej Pradze, to wybitna prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 1992 roku z powodzeniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Jej talent i zaangażowanie w dziedzinie prawa zaowocowały uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych w 2001 roku.

Jej praca doktorska, zatytułowana “Postępowanie nakazowe w procesie cywilnym”, stanowiła znaczący wkład w rozwój tej dziedziny prawa. Manowska wykazała się nie tylko głęboką wiedzą teoretyczną, ale także umiejętnością praktycznego zastosowania jej w kontekście procesu cywilnego.

Manowska to nie tylko wykształcona prawniczka, lecz także pasjonatka, która zdobyła uznanie w środowisku akademickim. Jej droga edukacyjna nie tylko świadczy o wyjątkowej inteligencji, ale także o zdolnościach analitycznych oraz zdeterminowanym podejściu do osiągania celów naukowych.

Jej kariera jest inspiracją dla wielu młodych adeptów prawa, a jej osiągnięcia potwierdzają, że edukacja na Uniwersytecie Warszawskim stanowi solidne fundamenty dla sukcesów w dziedzinie prawa. Manowska to niekwestionowana autorytetka, której wkład w rozwój nauki prawniczej pozostaje niezaprzeczalny.

Małgorzata Manowska – skąd pochodzi?

Małgorzata Manowska urodziła się w stolicy Polski, Warszawie. Jej rodzinne korzenie zakorzenione są głęboko w tutejszych tradycjach i historii. To miasto nie tylko stanowi tło dla jej narodzin, ale również kształtuje jej tożsamość i życiową ścieżkę. Warszawa, pełna kontrastów i bogactw kulturowych, wpływa na rozwój Małgorzaty Manowskiej jako jednostki i profesjonalisty.

Pochodząc z tego dynamicznego miejsca, Małgorzata Manowska wyróżnia się zarówno swoim wykształceniem, jak i zaangażowaniem społecznym. Jako jedna z wybitnych postaci ze świata prawa, zdobyła uznanie nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Jej kariera jest nie tylko wynikiem zdolności i determinacji, ale także związana z korzeniami w warszawskim społeczeństwie, które kształtowało jej wartości i aspiracje.

Małgorzata Manowska to nie tylko prawniczka, lecz również ucieleśnienie pewnej idei, związanej z dążeniem do doskonałości i poszanowaniem dziedzictwa. Warszawa, jako miejsce urodzenia, staje się istotnym elementem narracji o jej życiu, nadając głębokie znaczenie jej drodze zawodowej i społecznej.

Małgorzata Manowska – rodzina, rodzeństwo

Małgorzata Manowska, wybitna postać o niewiadomym rodowodzie, skrupulatnie strzeże tajemnic swojego życia rodzińskiego. Informacje na temat jej rodziny oraz ewentualnych rodzeństwa są ściśle strzeżone przed wzrokiem ciekawskich spojrzeń. Zagadkowa atmosfera otaczająca życie prywatne tej wyjątkowej jednostki zdaje się być równie skuteczna jak jej profesjonalne osiągnięcia.

Wielu z nas z pewnością zadaje sobie pytanie: kto są ci, którzy kształtowali i wpływali na jej życie? Czy ma rodzeństwo, które, podobnie jak ona, osiągnęło wybitne sukcesy w swojej dziedzinie? Niestety, te pytania pozostają bez odpowiedzi, gdyż Manowska pilnie strzeże tajemnic swojej rodziny.

Jej decyzja utrzymania prywatności w kwestiach rodzinnych zdaje się być dobrze przemyślana, pozostawiając fanów i obserwatorów z jednej strony zafascynowanych, a z drugiej strony zaintrygowanych brakiem informacji. W ten sposób Manowska utrzymuje nie tylko profesjonalny wizerunek, ale także enigmatyczną aurę wokół swojej osoby, która z pewnością dodaje tajemniczości i fascynacji jej postaci.

Małgorzata Manowska – mąż, dzieci

Małgorzata Manowska, prywatnie jest szczęśliwą żoną, matką dwójki wspaniałych dzieci oraz dumna babcią trojga uroczych wnucząt. Jej życie układa się w harmonijny obraz, gdzie miłość rodziny stanowi centralny element. Małgorzata, oddana żona i matka, znalazła w swoim mężu prawdziwego partnera życiowego. Razem przeżywają radości i trudności, budując trwałą więź opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Jej dwójka dzieci, owoc miłości i zaangażowania, dorasta pod troskliwym okiem Małgorzaty i jej męża. Obydwoje starają się przekazać im wartości, które są fundamentem stabilnego i pełnego sensu życia. Dzieci Małgorzaty, dzięki wsparciu rodziców, rozwijają się jako odpowiedzialni, empatyczni ludzie, gotowi stawić czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą dorosłość.

Rola babci w życiu trojga wnucząt jest dla Małgorzaty szczególnie ważna. Z miłością i cierpliwością dzieli się z nimi swoim czasem, przekazując im mądrość zdobywaną przez lata. Wspólne chwile pełne uśmiechu, opowieści i zabawy tworzą niezapomniane wspomnienia, które budują trwałe więzi rodzinne.

Małgorzata Manowska, choć publicznie znana ze swojej profesji, w życiu prywatnym odnajduje równowagę i spełnienie. Jej rodzina stanowi fundament, na którym opiera się jej szczęście i spokój. W życiu Małgorzaty Manowskiej, ukazanej w świetle prywatności, mąż, dzieci i wnuki tworzą wspólnie piękną opowieść o miłości, współpracy i pełnym sensu życiu rodzinnej harmonii.

Małgorzata Manowska – Instagram

Małgorzata Manowska, wirtualna przestrzeń nie zna śladu po koncie na Instagramie, co rodzi pytania i budzi ciekawość wśród obserwatorów. Brak obecności tej cenionej postaci w tym popularnym serwisie społecznościowym staje się tematem rozmów w kręgach fanów oraz mediów. Nieustannie śledzący jej działalność społeczna, zaskoczeni brakiem konta, poszukują wyjaśnień tego fenomenu.

Znana ze swojej kariery prawniczej, Małgorzata Manowska zawsze była aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami swoimi spostrzeżeniami, pasjami i codziennym życiem. Jej niewidoczność na Instagramie budzi zatem nie tylko zaskoczenie, ale także spekulacje na temat ewentualnych decyzji czy zmian w jej życiu prywatnym.

Czyżby celebrytka postanowiła oderwać się od wirtualnej rzeczywistości? Czy może to jedynie strategia, mająca na celu zaintrygować swoich zwolenników? Pytania te krążą w głowach obserwatorów, którzy przyzwyczaili się do aktywności Manowskiej na różnych platformach.

Nie ulega wątpliwości, że to zniknięcie z Instagrama budzi emocje i skłania do refleksji na temat roli mediów społecznościowych w życiu publicznym. Mimo braku oficjalnego komunikatu czy wyjaśnienia ze strony samej Małgorzaty Manowskiej, jej fanbase wierzy, że to jedynie krótka przerwa, a celebrytka powróci ze zdwojoną siłą do dzielenia się swoim światem z setkami tysięcy obserwatorów.

Małgorzata Manowska – Wikipedia

Małgorzata Manowska – polska prawniczka i sędzia, urodzona 12 stycznia 1970 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zyskała szerokie uznanie jako wybitna specjalistka w dziedzinie prawa pracy.

Karierę zawodową rozpoczęła w sądownictwie, zdobywając doświadczenie jako asesor w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Później awansowała na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie kontynuowała pracę w obszarze prawa pracy.

Manowska wyróżnia się nie tylko doskonałą znajomością prawa, ale także zaangażowaniem społecznym. Jest autorką licznych publikacji naukowych, które zdobyły uznanie w środowisku prawniczym. Ponadto, prowadziła wykłady na uczelniach prawniczych, przyczyniając się do edukacji przyszłych prawników.

W 2019 roku Małgorzata Manowska została powołana na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego, co jest dowodem uznania dla jej kompetencji i profesjonalizmu. Jej decyzje są cenione za umiejętność łączenia aspektów prawniczych z troską o sprawiedliwość społeczną.

Manowska to nie tylko znakomita prawniczka, ale także osoba zaangażowana w budowanie solidnych fundamentów prawnych w Polsce. Jej wkład w rozwój prawa pracy oraz osiągnięcia na stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego sprawiają, że jest jednym z najbardziej szanowanych sędziów w Polsce.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: