Strona główna » Marcin Kierwiński – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

Marcin Kierwiński – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Marcin Kierwiński - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci (1)

Marcin Piotr Kierwiński, polski polityk i samorządowiec, pełnił funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego w latach 2010–2011, obejmując to stanowisko zarówno w III, jak i IV kadencji. Był również posłem na Sejm w VII, VIII, IX i X kadencji. W roku 2015 pełnił kluczową rolę jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz szef gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz.

W 2020 roku został sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, a od 2023 roku sprawuje urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji w trzecim rządzie pod przywództwem Donalda Tuska. Jego wkład w rozwój Mazowsza oraz aktywna rola w polskim parlamencie sprawiły, że stał się jednym z wiodących polityków w kraju.

Jego kariera polityczna wykazuje nie tylko zaangażowanie w działania regionalne, ale także zdolność do skutecznej pracy na szczeblu krajowym. Jako doświadczony polityk, Kierwiński zdobył uznanie zarówno wśród kolegów z partyjnych szeregów, jak i w społeczeństwie. Jego nominacja na ministra spraw wewnętrznych i administracji potwierdza zaufanie, jakim cieszy się wśród współpracowników oraz liderów partii.

Marcin Kierwiński – kim jest?

Marcin Piotr Kierwiński, urodzony w 1976 roku w stolicy Polski, Warszawie, to znacząca postać w polskiej polityce i samorządzie. Jego zaangażowanie w służbę publiczną rozpoczęło się pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy to dołączył do Ruchu Społecznego AWS, a później przeszedł do Platformy Obywatelskiej, gdzie kontynuował swoją karierę polityczną.

Jako polityk z silnym poczuciem misji społecznej, Kierwiński pełnił zaszczytne stanowisko wicemarszałka województwa mazowieckiego w okresie 2010-2011. Jednak to tylko wierzchołek lodowca jego osiągnięć. Odznaczał się również aktywnością parlamentarną, zasiadając w Sejmie przez cztery kadencje – VII, VIII, IX i X. Jego wkład w procesy legislacyjne i troska o sprawy społeczne zdobyły mu uznanie wśród kolegów oraz elektoratu.

W 2015 roku Kierwiński awansował na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednocześnie pełniąc rolę szefa gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Jego kompetencje i zdolności organizacyjne doskonale korespondowały z wymogami tego ważnego stanowiska.

Od 2020 roku Marcin Kierwiński sprawuje funkcję sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, co stanowi potwierdzenie jego znaczącego wpływu na bieżącą politykę. Jego zaangażowanie w rozwój partii i budowanie spójności w jej szeregach zyskało szerokie uznanie wśród członków formacji oraz sympatyków.

Warto również zauważyć, że Kierwiński nieustannie rozwija swoją działalność publiczną, co znajduje odbicie w jego nominacji na ministra spraw wewnętrznych i administracji w trzecim rządzie pod przewodnictwem Donalda Tuska od 2023 roku. To dowód na zaufanie, jakim cieszy się w środowisku politycznym, oraz na jego zdolność do skutecznego kierowania kluczowymi obszarami administracji publicznej.

Marcin Kierwiński – wiek, wzrost, waga

Marcin Kierwiński, urodzony 22 sierpnia 1976 roku, obecnie liczy sobie 47 lat. Jego wzrost to około 175 centymetrów. Ta postać o bogatym dorobku politycznym i samorządowym wyznacza swoją obecność nie tylko poprzez działania publiczne, ale także poprzez stabilność i dojrzałość, które charakteryzują go w sferze osobistej.

Z perspektywy wieku, Kierwiński wnosi do swojej roli politycznej nie tylko bogate doświadczenie, ale także dojrzałość i głębokie zrozumienie kwestii społecznych. Jego 47 lat są jakby wyrazem czasu, w którym zdobył nie tylko doświadczenie, ale również elastyczność w podejściu do zmieniających się realiów politycznych.

Marcin Kierwiński – życiorys i życie prywatne

Marcin Piotr Kierwiński, postać o znaczącym wpływie na polską scenę polityczną i samorządową, rozpoczął swój życiorys jako syn Andrzeja Kierwińskiego, oficera ludowego Wojska Polskiego, a następnie Sił Zbrojnych RP. Jego ścieżka życiowa obejmuje zróżnicowane dziedziny, począwszy od ukończenia studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2001 roku, aż po zdobycie tytułu magistra Inżynierii Produkcji w 2002. Kierwiński kontynuował swoją edukację, ukończąc studia podyplomowe w renomowanym Instytucie “Orgmasz” w 2003 roku, po czym podjął studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej w zakresie zarządzania i transferu technologii.

W latach 2000–2007 pracował w PZL Warszawa-Okęcie, co stanowiło fundament jego doświadczenia zawodowego. W 2007 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu IF Max-Film, a w latach 2007–2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Te różnorodne doświadczenia zawodowe skomponowały jego kompetencje, które później znalazły zastosowanie w służbie publicznej.

Jego zaangażowanie polityczne zaczęło się pod koniec lat 90., kiedy dołączył do Ruchu Społecznego AWS, a później przeszedł do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2001 roku jest aktywnym członkiem Platformy Obywatelskiej (PO). Kierwiński pełnił różne funkcje w strukturach partyjnych, m.in. był sekretarzem regionu mazowieckiego oraz przewodniczącym koła PO w Wilanowie i Ursynowie.

Jego kariera polityczna osiągnęła apogeum w 2010 roku, kiedy zastąpił Stefana Kotlewskiego na stanowisku wicemarszałka województwa mazowieckiego. Rok później zdobył mandat radnego m.st. Warszawy, stając na czele klubu radnych PO. W 2011 roku został posłem na Sejm VII kadencji. W latach kolejnych był aktywny na różnych frontach, od zasiadania w radzie krajowej partii po udział w sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych.

Nie tylko życie polityczne definiuje Marcin Kierwińskiego; również jego życie prywatne odgrywa ważną rolę. Jest żonaty z Agnieszką Gierzyńską-Kierwińską, z którą ma dwie córki i syna. Ta aspekt jego życia podkreśla równowagę między sferą publiczną a prywatną oraz ukazuje go jako zaangażowanego męża i ojca.

W kolejnych latach Kierwiński nadal odnosił sukcesy w polityce, uzyskując mandaty poselskie w 2015, 2019 i 2023 roku. Jego umiejętności zostały docenione przez radę krajową Platformy Obywatelskiej, która mianowała go na stanowisko sekretarza generalnego partii w 2020 roku. Ostatnim ważnym etapem jego kariery jest objęcie urzędu ministra spraw wewnętrznych i administracji w trzecim rządzie Donalda Tuska w grudniu 2023 roku.

Życiorys Marcin Kierwińskiego jest barwnym obrazem, gdzie skomplikowana kariera zawodowa i zaangażowanie polityczne splatają się z życiem rodzinnym, tworząc pełny portret jednej z ważnych postaci w polskim życiu publicznym.

Marcin Kierwiński – wykształcenie

Marcin Kierwiński z powodzeniem ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zdobywając dyplom w roku 2001. Następnie kontynuował swą edukację na tej renomowanej uczelni, zdobywając tytuł magistra Inżynierii Produkcji w 2002 roku. W roku 2003, w dążeniu do rozwijania swoich kwalifikacji, ukończył studia podyplomowe w Instytucie “Orgmasz”. Równocześnie podjął studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej, specjalizując się w zarządzaniu i transferze technologii.

Jego ścieżka zawodowa obejmuje okres od 2000 do 2007 roku, kiedy to pracował jako specjalista w firmie PZL Warszawa-Okęcie. W 2007 roku awansował na stanowisko wiceprezesa zarządu IF Max-Film, gdzie zdobywał doświadczenie w dziedzinie produkcji filmowej. Równocześnie, w latach 2007–2010, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Obie te instytucje były częścią struktur samorządu województwa mazowieckiego, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój regionu.

Jego wykształcenie oraz praktyka zawodowa ukierunkowana na branże techniczne i zarządzanie są kluczowe dla zrozumienia jego późniejszych osiągnięć w dziedzinie polityki. Kombinacja solidnego fundamentu akademickiego i doświadczenia praktycznego świadczy o jego wszechstronności oraz zdolności do efektywnego podejścia do różnorodnych obszarów zawodowych.

Marcin Kierwiński – skąd pochodzi?

Marcin Kierwiński, urodzony w Warszawie, jest postacią, której korzenie sięgają stolicy Polski. Jego miejsce urodzenia to właśnie Warszawa, miasto o bogatej historii i znaczącym wpływie na życie polityczne kraju. To tutaj, w stolicy, Marcin Kierwiński rozpoczął swoją życiową podróż.

Jako miejscowość urodzenia Warszawa niewątpliwie wpływa na jego tożsamość i podejście do polityki, zważywszy na znaczenie stolicy jako centrum decyzyjnego oraz miejsca, gdzie skoncentrowane są kluczowe instytucje państwowe. Urodzenie się w tym miejscu może także wpływać na jego zrozumienie lokalnych problemów i potrzeb społeczności warszawskiej.

Związanie z Warszawą jako miejscem urodzenia jest nie tylko faktem biograficznym, ale również stanowi istotny kontekst dla jego aktywności politycznej. Rozwój w stolicy może wpływać na jego perspektywę i podejście do różnych kwestii publicznych, kształtując jego spojrzenie na sprawy polityczne i społeczne. Warszawa, jako miejsce narodzin Marcin Kierwińskiego, staje się integralną częścią jego historii i oddziałuje na jego życie zarówno publiczne, jak i prywatne.

Marcin Kierwiński – rodzina, rodzeństwo

Marcin Kierwiński, syn oficera ludowego Wojska Polskiego, Andrzeja Kierwińskiego, oraz żołnierza Sił Zbrojnych RP, od lat utrzymuje trwały związek małżeński z Agnieszką Gierzyńską-Kierwińską. Agnieszka, zaangażowana działaczka samorządowa, wspólnie z posłem tworzą pełną miłości i zrozumienia rodzinę. Para wychowuje razem trójkę dzieci – dwie córki oraz syna.

Rodzinne więzi Kierwińskich ukazują się również publicznie, gdy poseł czasami publikuje fotografie rodzinne w mediach społecznościowych. To nie tylko wyraz ich życia prywatnego, lecz także manifestacja wartości rodzinnych, które są dla Marcin Kierwińskiego istotne.

Wspólne wychowywanie dzieci, utrzymanie związku małżeńskiego i aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej to elementy, które zdają się definiować życie rodziny Kierwińskich. Ich związek wydaje się być stabilny i oparty na wspólnych wartościach, co jest ważnym aspektem w życiu publicznym Marcin Kierwińskiego, gdzie wartości osobiste i społeczne mogą oddziaływać na jego działania polityczne.

Marcin Kierwiński – żona, dzieci

Marcin Kierwiński, ceniony polityk, jest szczęśliwie żonaty z Agnieszką Gierzyńską-Kierwińską, z którą dzieli pełne miłości i zrozumienia małżeństwo. Ich wspólna podróż życiowa skrywa w sobie piękno i trwałość relacji, stanowiąc jednocześnie fundament dla ich rodziny.

Para razem wychowuje dwie córki oraz syna, tworząc zgraną i pełną miłości jednostkę rodową. Dzieci stanowią nie tylko radość, ale również źródło inspiracji i wzmacniają więzi w rodzinie Kierwińskich. Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, aktywna działaczka samorządowa, wnosi do rodziny nie tylko swoją osobowość, lecz także zaangażowanie społeczne, co sprawia, że ich życie jest pełne różnorodności i wartości.

Marcin Kierwiński, jako mąż i ojciec, aktywnie uczestniczy w życiu swojej rodziny. Choć jego kariera polityczna wymaga czasu i zaangażowania, potrafi znaleźć równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Rodzinne wartości stanowią dla niego fundament, który kształtuje nie tylko jego postawę w sferze prywatnej, lecz także wpływa na podejście do spraw publicznych.

Wspólnie tworzą harmonijną jednostkę rodową, gdzie każdy członek pełni swoją rolę, a miłość i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla ich codziennego życia. Marcin Kierwiński, będąc nie tylko politykiem, lecz także mężem i ojcem, zdaje się zdolny pogodzić różne aspekty swojego życia, tworząc równowagę między karierą a rodzinnym ciepłem. Ta równowaga i zrozumienie między małżonkami są odzwierciedleniem wartości, które są dla Marcin Kierwiński istotne zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

Marcin Kierwiński – Instagram

Marcin Kierwiński, postać publiczna i aktywny polityk, jest obecny na platformie Instagram pod nazwą użytkownika “mkierwinski”, gdzie zgromadził grono ponad 7,900 obserwujących. Jego obecność na tym medium społecznościowym stanowi ważne ogniwo w budowaniu relacji z publicznością i informowaniu o najnowszych wydarzeniach.

Pod nowym tytułem “Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm, Sekretarz Generalny PO, Przewodniczący @platformaobywatelska w Warszawie”, Marcin Kierwiński prezentuje różnorodne role, jakie pełni w sferze publicznej. Jego aktywność obejmuje nie tylko stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także mandat posła na Sejm, funkcję Sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej oraz przewodniczącego tej partii w Warszawie.

Poprzez platformę Instagram, Kierwiński komunikuje się z obserwatorami, udostępniając informacje o swoich działaniach, wydarzeniach politycznych i społecznych. Ta interakcja umożliwia mu także prezentację bardziej osobistej strony, dzięki publikacji różnorodnych treści, które mogą obejmować zarówno aspekty zawodowe, jak i życie codzienne.

Jego profil na Instagramie staje się oknem do świata dla obserwujących, umożliwiając im śledzenie działań i osiągnięć Kierwińskiego w dynamicznym kontekście społecznościowym. To narzędzie nie tylko utrwala jego obecność w przestrzeni online, ale również buduje most między nim a społecznością, tworząc interaktywną platformę komunikacyjną.

Marcin Kierwiński – Wikipedia

Na platformie Wikipedia dostępny jest obszerny artykuł poświęcony Marcinowi Kierwińskiemu. Artykuł ten stanowi pełne i szczegółowe źródło informacji dotyczących życiorysu, kariery politycznej oraz osiągnięć tej znaczącej postaci. Wnikliwie przedstawione są informacje o rodzinie, edukacji, doświadczeniu zawodowym oraz roli w polskim życiu publicznym.

Omówione są liczne aspekty działalności Marcina Kierwińskiego, począwszy od związków z różnymi partiami politycznymi, aż po jego wkład w samorząd i działania jako poseł na Sejm. Artykuł kładzie również nacisk na jego rolę jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, ukazując zakres jego odpowiedzialności i wpływu na kształtowanie polityki publicznej.

W kontekście stylu encyklopedycznego, artykuł na Wikipedii prezentuje informacje w sposób klarowny i obiektywny, uwzględniając chronologię zdarzeń i precyzyjnie omawiając kluczowe momenty w życiu Marcina Kierwińskiego. To obszerne źródło informacji stanowi integralną część dostępnych zasobów wiedzy online, poświęconych tej ważnej postaci w polskim życiu publicznym.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: