Strona główna » Marcin Matczak – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy?

Marcin Matczak – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy?

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Marcin Matczak - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy (1)

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku w Wodzisławiu Śląskim, to wybitny polski prawnik, radca prawny oraz profesor nauk społecznych specjalizujący się w dziedzinie nauk prawnych. Obecnie pełni funkcję profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na teorii i filozofii prawa, co czyni go ekspertem w tej dziedzinie. Matczak posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz akademickie, które umożliwiło mu zdobycie uznania w środowisku prawniczym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jako radca prawny specjalizuje się w różnych obszarach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Jego wkład w rozwój nauk prawnych jest doceniany zarówno przez środowisko akademickie, jak i praktyków prawa. Matczak jest również aktywnym uczestnikiem życia naukowego, biorąc udział w konferencjach, seminariach oraz publikując swoje prace naukowe. Jego osiągnięcia naukowe oraz praktyczne doświadczenie sprawiają, że jest cenionym autorytetem w świecie prawniczym.

Marcin Matczak – kim jest?

Marcin Matczak jest cenionym profesorem nauk społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w dziedzinie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Jego dorobek obejmuje ponad pięćdziesiąt polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwie monografie. Jest również redaktorem naczelnym Life Sciences Law Blog oraz autorem wielu popularnonaukowych tekstów publikowanych w renomowanych czasopismach, takich jak Tygodnik Powszechny i Verfassungsblog.

Jako doświadczony doradca, Matczak wspiera przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, w tym producentów i dystrybutorów, w sprawach związanych z prawem żywnościowym, suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Posiada również bogate doświadczenie w konsultowaniu projektów legislacyjnych dla sektora FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem branży alkoholowej i tytoniowej. Jego ekspertyza obejmuje także zagadnienia antykonkurencyjne, nadużywanie pozycji dominującej oraz praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Matczak jest aktywnym uczestnikiem życia zawodowego, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Ponadto, zasiada w Radzie Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Jego wkład w rozwój nauki prawniczej oraz praktykę prawniczą jest nieoceniony, a jego zaangażowanie w różnorodne obszary prawa czyni go cenionym ekspertem i autorytetem w środowisku prawniczym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Marcin Matczak – wiek, wzrost, waga

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku, obecnie liczy sobie 48 lat. Jego wzrost to około 178 centymetrów. Matczak, wybitny prawnik i akademik, jest znany ze swojego zaangażowania w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka. Urodził się w rodzinie o bogatych tradycjach intelektualnych i naukowych, co zapewne miało wpływ na jego własne osiągnięcia. Jego kariera akademicka obejmuje wiele osiągnięć, w tym liczne publikacje oraz udział w ważnych debatach prawnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto, Matczak jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, angażując się w różnorodne inicjatywy mające na celu promowanie sprawiedliwości społecznej i ochronę praw jednostki. Jego wysoki wzrost, w połączeniu z charakterystycznym dystansem intelektualnym, często przyciąga uwagę, zarówno w salach wykładowych, jak i na konferencyjnych panelach dyskusyjnych. Jego wkład w rozwój prawa i społeczeństwa jest niezaprzeczalny, a jego autorytet w dziedzinie prawa nadal rośnie.

Marcin Matczak – życiorys i życie prywatne

Marcin Stanisław Matczak, polski prawnik urodzony 23 marca 1976 roku w Wodzisławiu Śląskim, jest cenionym specjalistą w dziedzinie teorii i filozofii prawa. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, ukończył także studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2002 roku zdobył stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy dotyczącej kompetencji organów administracji publicznej.

Od 2005 do 2009 roku pracował jako Research Associate Fellow w Centre for Socio-Legal Studies Uniwersytetu Oksfordzkiego, prowadząc badania empiryczne nad formalizmem w orzecznictwie sądów w krajach postkomunistycznych. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. “Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa”, która zdobyła prestiżowe nagrody im. Leona Petrażyckiego oraz Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego.

Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizującym się w prawie publicznym, języku prawnym oraz teorii interpretacji prawniczej. Jako radca prawny skupia się głównie na prawie konstytucyjnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Współpracuje także z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka.

Matczak aktywnie angażuje się w debaty publiczne, zwłaszcza dotyczące kwestii konstytucyjnych. Jest znany jako krytyk działań partii Prawo i Sprawiedliwość oraz jako orędownik dialogu i współpracy między różnymi nurtami politycznymi.

Poza działalnością akademicką i prawniczą, prowadzi także aktywność popularyzatorską, m.in. na platformie YouTube i w formie podcastu. Jest również felietonistą w renomowanych czasopismach, takich jak “Gazeta Wyborcza”.

W życiu prywatnym Marcin Matczak jest żonaty z Arlettą Śliwińską-Matczak, która prowadzi szkołę języków obcych. Mają syna, Michała Matczaka, który jest znanym raperem występującym pod pseudonimem “Mata”.

Niedawno, w 2024 roku, został laureatem prestiżowego konkursu Fundacji Fulbrighta, otrzymując Fulbright Senior Award, co umożliwi mu prowadzenie samodzielnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich. Dodatkowo, od stycznia 2024 roku jest współpracownikiem Kanału Zero, a od lutego tego samego roku współprowadzi program “Niepoprawnik” na tejże platformie, skupiający się na kwestiach prawnych i społecznych.

Marcin Matczak – wykształcenie

Marcin Matczak ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed studiami na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zdobył stopień doktora nauk prawnych. Przez pewien czas pracował jako Research Associate Fellow w Centre for Socio-Legal Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie zajmował się badaniami nad formalizmem w orzecznictwie sądów. Następnie otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, a jego praca habilitacyjna została uhonorowana nagrodami im. Leona Petrażyckiego. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim oraz adiunktem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie. W 2021 roku został uhonorowany tytułem profesora nauk społecznych za swoje osiągnięcia naukowe, w tym za monografię “Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego”. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Współpracuje również z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka.

Marcin Matczak – skąd pochodzi?

Marcin Matczak, ceniony profesor nauk społecznych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest rodowitym mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego. Jego specjalizacją są prawo publiczne, interpretacja prawnicza oraz sądowe stosowanie prawa. Posiada imponujący dorobek naukowy, obejmujący ponad pięćdziesiąt polskich i zagranicznych publikacji, w tym dwie monografie. Matczak pełni funkcję redaktora naczelnego Life Sciences Law Blog i regularnie publikuje popularnonaukowe teksty w cenionych czasopismach, takich jak Tygodnik Powszechny czy Verfassungsblog.

Jako doświadczony doradca, Matczak wspiera przedsiębiorców z sektora farmaceutycznego oraz FMCG, szczególnie w branżach alkoholowej i tytoniowej. Jego ekspertyza obejmuje również zagadnienia związane z prawem żywnościowym, suplementami diety, kosmetykami oraz wyrobami medycznymi i biotechnologicznymi. Jest aktywnym członkiem środowiska prawniczego, pełniąc funkcje w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Zespole Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszeniu im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Dodatkowo, zasiada w Radzie Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Matczak wniósł istotny wkład zarówno w rozwój nauki prawniczej, jak i praktyki prawniczej, ciesząc się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.

Marcin Matczak – rodzice, rodzeństwo

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku, jest znakomitym prawnikiem i wybitnym akademikiem. Rodzice Marcina oraz szczegóły dotyczące jego rodzeństwa pozostają poza sferą publiczną, jednakże można przypuszczać, że pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach intelektualnych i naukowych, co mogło mieć istotny wpływ na kształtowanie jego własnych ambicji i osiągnięć. Jego rodzina zapewne wspierała jego rozwój intelektualny i akademicki, dostarczając mu wsparcia i inspiracji. Nieznane są szczegóły dotyczące relacji z rodzeństwem, jednakże możliwe jest, że Marcin dzieli swoją pasję do nauki i prawa z innymi członkami rodziny. Jego kariera akademicka obejmuje szereg osiągnięć, w tym liczne publikacje i udział w istotnych debatach prawnych. Matczak jest również zaangażowany w działalność społeczną, angażując się w inicjatywy mające na celu promowanie sprawiedliwości społecznej i ochronę praw jednostki. Jego wysoki wzrost, w połączeniu z wyraźnym dystansem intelektualnym, przyciąga uwagę, zarówno w środowisku akademickim, jak i w społeczeństwie. Jego wkład w rozwój nauki i prawa jest niezaprzeczalny, a autorytet, który zdobył w tych dziedzinach, nadal rośnie.

Marcin Matczak – żona, dzieci

Marcin Matczak, uznany polski prawnik, pochodzi z Sławy, podobnie jak jego żona, Arletta Śliwińska-Matczak. Arletta jest właścicielką szkoły języków obcych. Para ma syna, Michała Matczaka, który urodził się w 2000 roku. Michał, znany również jako “Mata”, jest raperem i występuje pod tym pseudonimem.

Ta rodzina jest związana z różnymi dziedzinami życia: Marcin Matczak skupia się na działalności naukowej i prawniczej, Arletta prowadzi własną firmę, a Michał odnosi sukcesy w branży muzycznej jako rapujący artysta. Pomimo różnorodności zainteresowań i ścieżek zawodowych, wspólną cechą dla nich jest pasja i zaangażowanie w swoje dziedziny działalności.

Ich historie osobiste i zawodowe pokazują bogactwo i różnorodność doświadczeń oraz osiągnięć w rodzinie Matczaków.

Marcin Matczak – Instagram

Na Instagramie Marcin Matczak, znanego polskiego prawnika i naukowca, obserwuje ponad 34,6 tysiąca użytkowników. Jego konto, @marcin.matczak, jest aktywne i zawiera ponad 1907 postów. Sam Matczak śledzi natomiast około 250 osób. Profil ten jest platformą, na której Matczak dzieli się swoimi refleksjami, zdjęciami z wydarzeń naukowych oraz informacjami na temat swojej pracy badawczej. W ten sposób buduje społeczność zainteresowaną jego działalnością naukową i poglądami. Jego aktywność na Instagramie pozwala mu także na interakcję z obserwatorami poprzez komentarze i wiadomości prywatne. Treści, które publikuje, dotyczą głównie zagadnień związanych z prawem, filozofią prawa oraz życiem akademickim. Dzięki obecności na tej platformie, Matczak ma możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców i promowania swojej pracy naukowej. Jego profil stanowi również cenne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tematyką prawną oraz nauk społecznych.

Marcin Matczak – gdzie mieszka?

W aktualnych doniesieniach medialnych podkreśla się, że Marcin Matczak obecnie zamieszkuje w Warszawie. Matczak, ceniony profesor nauk społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest znany z bogatego dorobku naukowego oraz aktywnego udziału w życiu zawodowym. Specjalizuje się w dziedzinie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Jego imponujący dorobek obejmuje ponad pięćdziesiąt polskich i zagranicznych publikacji naukowych, w tym dwie monografie. Matczak pełni również funkcję redaktora naczelnego Life Sciences Law Blog i regularnie publikuje teksty popularnonaukowe w renomowanych czasopismach, takich jak Tygodnik Powszechny czy Verfassungsblog.

Jako doświadczony doradca, Matczak udziela wsparcia przedsiębiorcom z różnych branż, w tym farmaceutycznej i FMCG, z naciskiem na branże alkoholową i tytoniową. Jego ekspertyza obejmuje także obszary prawa żywnościowego, suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz biotechnologicznych. Matczak jest aktywnym członkiem środowiska prawniczego, pełniąc funkcje w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Zespole Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszeniu im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Dodatkowo, zasiada w Radzie Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Mimo zmiany miejsca zamieszkania, Matczak nadal aktywnie uczestniczy w życiu akademickim i zawodowym, kontynuując swoją działalność naukową i doradczą.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: