Strona główna » Piotr Zgorzelski – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

Piotr Zgorzelski – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Piotr Zgorzelski - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci (1)

Piotr Zgorzelski, urodzony 17 września 1963 roku w Płocku, to wybitna postać w polskim samorządzie, oświacie oraz polityce. Od 2010 do 2011 roku pełnił funkcję starosty płockiego powiatu, zdobywając uznanie za swoje kompetencje i zaangażowanie. Jako poseł Sejmu, reprezentował interesy społeczności w VII, VIII, IX i X kadencji, wykazując się głęboką troską o dobro wspólne. Niezwykle aktywny i oddany swojej roli, od 2019 roku Zgorzelski piastuje honorowe stanowisko wicemarszałka Sejmu, zarówno w IX, jak i X kadencji.

Jego osiągnięcia świadczą o głębokim zaangażowaniu w rozwój społeczności lokalnej i krajowej. Jako nauczyciel wykazywał się nie tylko fachową wiedzą, ale także zdolnością inspiracji i motywacji uczniów. W sferze polityki zawsze stawiał na dialog i współpracę, dążąc do osiągnięcia kompromisów służących dobru ogółu.

Piotr Zgorzelski to nie tylko postać publiczna, ale również człowiek oddany wartościom, którymi kieruje się w życiu prywatnym i zawodowym. Jego działania przynoszą pożytek społeczeństwu, a jego profesjonalizm i zaangażowanie zyskują uznanie zarówno wśród kolegów polityków, jak i mieszkańców regionu, których reprezentuje.

Piotr Zgorzelski – kim jest?

Piotr Zgorzelski, urodzony 17 września 1963 roku w Płocku, jest polskim parlamentarzystą związanym z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra historii w 1990 roku. Posiada także studia podyplomowe z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, integracji europejskiej na Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz menadżerii publicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgorzelski rozpoczął swoją karierę polityczną jako poseł do Sejmu VII kadencji, a następnie kontynuował ją w kolejnej kadencji. Od 12 listopada 2019 roku pełni funkcję wicemarszałka Sejmu. Jego działalność polityczna koncentruje się głównie w Klubie Parlamentarnym Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści.

Jego zaangażowanie w życie polityczne regionu płockiego jest wyraźnie zauważalne poprzez uzyskane wyniki wyborcze. W wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym numer 16 w Płocku w 2019 roku zdobył imponującą liczbę 16775 głosów.

Zgorzelski jest postacią znaną ze swojego profesjonalizmu oraz zaangażowania w sprawy publiczne. Jego wszechstronne wykształcenie, wiedza i doświadczenie polityczne czynią go istotną postacią w polskim parlamencie. Jego praca jako wicemarszałka Sejmu podkreśla jego zdolności przywódcze oraz umiejętność skutecznego zarządzania parlamentarnymi sprawami.

Piotr Zgorzelski stanowi przykład polityka, który w pełni poświęca się służbie publicznej i reprezentacji interesów społeczności, której jest częścią. Jego kariera i osiągnięcia pokazują, że jest jednym z kluczowych aktorów w polskim życiu politycznym, zdolnym do podejmowania skomplikowanych wyzwań i podejmowania trafnych decyzji w interesie społecznym.

Piotr Zgorzelski – wiek, wzrost, waga

Piotr Zgorzelski, człowiek mający 60 lat, urodzony 17 września 1963 roku, stoi jako prominentna postać w polskim samorządzie, edukacji i polityce. Pełniąc funkcję starosty powiatu płockiego od 2010 do 2011 roku, zyskał uznanie za swoją kompetencję i zaangażowanie. Jako członek polskiego Sejmu, reprezentował swój okręg wyborczy w VII, VIII, IX i X kadencji, wykazując głęboką troskę o dobro wspólne. Niezwykle aktywny i oddany swojej roli, od 2019 roku Zgorzelski zajmuje zaszczytne stanowisko wicemarszałka Sejmu, zarówno w IX, jak i X kadencji.

Jego osiągnięcia odzwierciedlają głębokie zaangażowanie w rozwój zarówno lokalnych, jak i narodowych społeczności. Jako nauczyciel wykazywał się nie tylko fachową wiedzą, lecz także umiejętnością inspiracji i motywacji uczniów. W sferze polityki zawsze stawiał na dialog i współpracę, dążąc do osiągnięcia kompromisów służących dobru ogółu.

Piotr Zgorzelski – życiorys i życie prywatne

Piotr Zgorzelski, postać o bogatej ścieżce życiowej i politycznej, ujrzał światło dzienne 17 września 1963 roku w Płocku. Jego intelektualna podróż rozpoczęła się od studiów historii na renomowanym Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zdobył magisterium w 1990 roku. Kontynuując dążenie do wiedzy, poszerzył horyzonty o ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kończąc studia w 2002 roku. Niezaspokojony jeszcze swoim intelektualnym apetytem, podjął studia z zakresu integracji europejskiej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, zakończone sukcesem w 2007 roku. Nieustannie dążący do doskonalenia się, ukończył także studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim w 2010 roku.

Jego kariera zawodowa rozpoczęła się jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Ciachcinie i Leszczynie Szlacheckim od 1983 roku. Po zdobyciu doświadczenia pedagogicznego, w latach 1992-1998 pełnił funkcję dyrektora jednej z tych placówek. Następnie przeniósł się do sektora samorządowego, gdzie przez cztery lata był wicewójtem gminy Bielsk. W kolejnych latach aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, wybierany w różnych kadencjach do rady powiatu płockiego.

Nie tylko aktywność zawodowa wypełnia jego życie – Zgorzelski angażuje się także w życie polityczne. Swój debiut polityczny zanotował w latach 80., związując się z Konfederacją Polski Niepodległej. Później, z pasją i zaangażowaniem, dołączył do Polskiego Stronnictwa Ludowego, awansując na stanowisko wiceprezesa struktur wojewódzkich i prezesa struktur powiatowych tej partii. Jego zaangażowanie zostało docenione, co zaowocowało objęciem funkcji sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL w 2015 roku.

Przez lata Zgorzelski aktywnie uczestniczył w wyborach parlamentarnych i samorządowych, zdobywając mandaty poselskie oraz zajmując odpowiedzialne stanowiska. Jego wysiłki i zaangażowanie zostały nagrodzone, czego dowodem są liczne głosy poparcia oraz kolejne wybory na funkcje publiczne, w tym wicemarszałka Sejmu.

Prywatnie, Piotr Zgorzelski jest człowiekiem dyskretnym, skupionym na realizacji swoich celów zawodowych oraz politycznych. Jego życie prywatne pozostaje poza zasięgiem mediów, a on sam skupia się na służbie społecznej oraz realizacji swojej misji politycznej. Za swoje zasługi został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 2004 roku oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w 2015 roku.

Piotr Zgorzelski – wykształcenie

Piotr Zgorzelski odznacza się imponującym dorobkiem edukacyjnym, który stanowi solidną podstawę dla jego osiągnięć zawodowych. Ukończył studia z historii na Uniwersytecie Łódzkim w 1990 roku, zdobywając fundamentalne zrozumienie procesów historycznych. Następnie pogłębiał swoją wiedzę, uzyskując dyplom z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2002 roku, co poszerzyło jego horyzonty o perspektywę ekonomiczną. W 2007 roku skupił się na studiach z zakresu integracji europejskiej na Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, co umożliwiło mu zrozumienie skomplikowanych procesów politycznych i ekonomicznych w kontekście europejskim. Finalnie, w 2010 roku, ukończył studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim, co umocniło jego umiejętności zarządzania i przywództwa.

Jego ścieżka zawodowa rozpoczęła się w 1983 roku jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Ciachcinie i Leszczynie Szlacheckim, gdzie kształcił młode umysły przez dziewięć lat. W latach 1992-1998 pełnił funkcję dyrektora jednej z tych placówek, wykazując się zdolnościami kierowniczymi i organizacyjnymi. Następnie przez cztery lata zasiadał na stanowisku wicewójta gminy Bielsk, gdzie zdobył doświadczenie w zarządzaniu publicznym. Wybierany kolejno w wyborach samorządowych do rady powiatu płockiego, Zgorzelski od 2003 roku pełnił rolę dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, a w 2010 roku objął funkcję starosty płockiego, kontynuując swoją misję w służbie społeczności lokalnej.

Piotr Zgorzelski – skąd pochodzi?

Piotr Zgorzelski, urodzony w malowniczym mieście Płock, wiąże swoje korzenie z tym uroczym zakątkiem Polski. To właśnie tutaj, w sercu Mazowsza, 17 września 1963 roku, rozpoczęła się jego życiowa podróż. Płock, z bogatą historią i kulturą, jest miejscem, które ukształtowało jego charakter i wartości. To tutaj zaczął kroczyć pierwsze kroki, wdychając atmosferę tego pięknego miasta nad Wisłą.

Zgorzelski, ze swej natury silnie związany z regionem, zawsze dumnie podkreśla swoje pochodzenie płockie. To miejsce, gdzie jego historia osobista splata się z historią miasta, tworząc niezwykłą więź. Jego rodzime miasto stało się punktem odniesienia w jego życiu, odzwierciedlając zarówno jego początki, jak i dążenia do rozwoju.

Pochodzenie Piotra Zgorzelskiego z Płocka nie tylko symbolizuje jego tożsamość, ale również stanowi fundament jego zaangażowania społecznego i politycznego. To tutaj, w sercu rodzinnego miasta, tkwią korzenie jego działalności publicznej, od najwcześniejszych lat aż po obecną chwilę. Płock, jako miejsce narodzin i życia, nieustannie inspiruje go do służby społecznej i reprezentacji interesów wspólnoty lokalnej.

Piotr Zgorzelski – rodzina, rodzeństwo

Brak dostępnych informacji na temat rodziny Piotra Zgorzelskiego pozostawia tę sferę jego życia w sferze prywatności. Choć nie ma publicznie dostępnych danych na temat jego rodzeństwa czy innych członków rodziny, to niezaprzeczalny jest jego imponujący dorobek edukacyjny oraz osiągnięcia zawodowe. Skupiając się na jego karierze i działalności społecznej, widać wyraźnie, że Zgorzelski jest jednostką zaangażowaną i skoncentrowaną na osiąganiu celów.

Jego ścieżka zawodowa, zaczynając od pracy jako nauczyciel w szkołach podstawowych, aż po osiągnięcia na stanowisku starosty płockiego, stanowi wyraz jego determinacji i zaangażowania w służbę społeczeństwu. Brak publicznych informacji na temat jego życia osobistego sugeruje, że Zgorzelski decyduje się skupić na swojej pracy i działalności publicznej, oddając się służbie dla dobra społecznego.

Piotr Zgorzelski – żona, dzieci

Informacje dotyczące życia prywatnego Piotra Zgorzelskiego, w tym jego życia rodzinengo, pozostają poza zasięgiem publicznej sfery. Nie są dostępne informacje na temat jego żony ani dzieci. Jest to aspekt, który pozostaje prywatny i niepodlegający publicznemu rozgłosowi.

Piotr Zgorzelski, jako polityk i działacz społeczny, skupia się głównie na służbie publicznej i reprezentacji interesów społeczności, którym służy. Jego życie osobiste jest chronione i niedostępne dla mediów. Niezależnie od tego, czy ma rodzinę czy też nie, jego zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne pozostaje niezmienne.

Jest to zrozumiałe, że nie wszyscy politycy chcą lub są zobowiązani do ujawniania swojego życia osobistego publicznie. Dla wielu z nich prywatność jest ceniona i chroniona, aby umożliwić im skoncentrowanie się na ich pracy publicznej bez zbędnego rozpraszania uwagi.

Warto podkreślić, że brak informacji na temat życia prywatnego Piotra Zgorzelskiego nie zmienia faktu, że jest on znanym i aktywnym politykiem, który poświęca się służbie publicznej. Jego kariera polityczna oraz osiągnięcia jako parlamentarzysta są odzwierciedleniem jego zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne, niezależnie od tego, czy życie rodzinne odgrywa w nim rolę czy nie.

Piotr Zgorzelski – Instagram

Brak obecności Piotra Zgorzelskiego na platformie Instagram pozostawia jego cyfrowe ślady w sferze mediów społecznościowych niezauważone. Choć nie można znaleźć jego profilu na tym konkretnym portalu społecznościowym, to nie zmienia to faktu, że jest on aktywną postacią w innych obszarach życia publicznego. Jego brak na Instagramie może wynikać z osobistych preferencji lub decyzji o koncentracji na innych platformach komunikacyjnych lub środkach przekazu.

Jednakże nieobecność na Instagramie nie umniejsza znaczenia jego pracy ani osiągnięć. Zgorzelski kontynuuje swoją działalność i zaangażowanie w służbę społeczeństwu poprzez inne kanały komunikacji oraz za pośrednictwem tradycyjnych mediów. Jego aktywność w sferze polityki i samorządu oraz wkład w rozwój społeczności lokalnych są nadal źródłem zainteresowania i uznania.

Chociaż Instagram stał się popularnym narzędziem do budowania wizerunku i komunikacji z publicznością, nieobecność na tej platformie nie przekreśla znaczenia i wpływu jednostki w innych obszarach. Piotr Zgorzelski nadal pozostaje aktywną postacią w życiu społecznym i politycznym, niezależnie od swojej obecności lub braku na konkretnych platformach mediów społecznościowych.

Piotr Zgorzelski – Wikipedia

Piotr Zgorzelski ma swój krótki artykuł na popularnej platformie Wikipedii, która stanowi syntezę jego życiorysu i osiągnięć. Jest to zwięzła prezentacja jego kariery politycznej, obejmująca informacje o jego urodzeniu, wykształceniu, aktywności politycznej oraz ewentualnych osiągnięciach publicznych. Artykuł ten skupia się głównie na aspektach profesjonalnych i społecznych, pozostawiając prywatne życie Piotra Zgorzelskiego poza zakresem opisu. Jest to standardowa praktyka w przypadku biogramów polityków, gdzie głównym celem jest przedstawienie ich działalności publicznej oraz osiągnięć w służbie społecznej. Takie krótkie wpisy na Wikipedii stanowią źródło szybkiego dostępu do informacji o postaciach publicznych dla szerokiego grona czytelników. Warto jednak pamiętać, że artykuły na Wikipedii mogą ulegać ciągłej aktualizacji i rozbudowie, aby odzwierciedlać najnowsze wydarzenia i osiągnięcia życiowe opisywanych osób.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: