Strona główna » Sławomir Cenckiewicz – kim jest, wiek, wzrost, życie prywatne, żona i dzieci

Sławomir Cenckiewicz – kim jest, wiek, wzrost, życie prywatne, żona i dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Sławomir Cenckiewicz - kim jest, wiek, wzrost, życie prywatne, żona i dzieci

Sławomir Ryszard Cenckiewicz, urodzony 20 lipca 1971 roku w Gdyni, to wybitny polski historyk specjalizujący się w czasach najnowszych. Posiada stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz od 2016 do 2023 roku pełnił funkcję dyrektora Wojskowego Biura Historycznego. Dodatkowo, w okresie 2016-2021 był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Jego obszar badawczy koncentruje się na historii służb specjalnych Polski od 1944 roku do współczesności, a także ich wpływie na społeczeństwo, gospodarkę i struktury państwowe po 1944 roku. Ponadto, zajmuje się historią najnowszą Polaków mieszkających poza granicami kraju, skupiając się na polskiej emigracji politycznej, Polonii w USA oraz historii opozycji antykomunistycznej w okresie Polski Ludowej.

Dzięki swej bogatej działalności naukowej, Cenckiewicz wnosi istotny wkład w zrozumienie wielowymiarowych aspektów historii Polski oraz roli, jaką odegrały służby specjalne w kształtowaniu losów kraju. Jego prace obejmują szeroki zakres tematyczny, od analiz politycznych po losy jednostkowe Polaków za granicą.

Sławomir Cenckiewicz – kim jest?

Sławomir Ryszard Cenckiewicz to wybitny polski historyk specjalizujący się w badaniach nad historią najnowszą Polski. Urodzony 20 lipca 1971 roku w Gdyni, jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego z 1997 roku. Jego prace magisterska, pt. “Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956–1968)”, zdobyła uznanie, otrzymując wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne etapy jego edukacji to doktorat uzyskany w 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił pracę doktorską pt. “Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna”, pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego. Rok 2011 przyniósł mu tytuł doktora habilitowanego, nadany przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Habilitację oparł na obszernej publikacji pt. “Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010)” wydanej w 2010 roku.

Cenckiewicz jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych, publikując między innymi w renomowanych czasopismach jak “Arcana”, “Niepodległość”, “Biuletyn IPN”, “Pamięć i Sprawiedliwość”, “Dzieje Najnowsze”, “Wprost” czy “Gazeta Wyborcza”. Jego prace dotyczą szerokiego spektrum tematycznego, od historii opozycji antykomunistycznej po relacje Polonii w USA.

W latach 90. XX wieku Cenckiewicz pełnił funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika “Zawsze wierni”, a także był sekretarzem redakcji rocznika naukowego “Niepodległość”. Jego aktywność obejmowała również udział w redakcji kwartalnika naukowego IPN “Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” oraz członkostwo w Radzie Porozumiewawczej Badań nad Polonią.

Poza działalnością naukową, Cenckiewicz zaangażowany był w prace instytucji państwowych. W latach 2001–2006 pracował w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, a od 2005 do 2007 był stypendystą Free Speech Foundation w Chicago. W 2016 roku został powołany przez ministra obrony narodowej na stanowisko Pełnomocnika ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego. Pełnił także funkcję dyrektora Wojskowego Biura Historycznego w latach 2016–2023.

Ostatnie lata przyniosły mu udział w pracach Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. W 2022 roku został doradcą prezesa IPN ds. naukowych. W sierpniu 2023 roku został powołany do składu tej komisji, a we wrześniu tego samego roku został jej przewodniczącym. Jego działalność budzi jednak kontrowersje, zwłaszcza w kontekście ustawy nazwanej przez niektóre środowiska “lex anty-Tusk”, której celem rzekomo jest eliminacja z życia politycznego lidera Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. Pomimo kontrowersji, Sławomir Ryszard Cenckiewicz pozostaje postacią znaną ze swojego wkładu w badania historyczne i udziału w istotnych procesach politycznych w Polsce.

Sławomir Cenckiewicz – wiek, wzrost

Sławomir Ryszard Cenckiewicz, urodzony 20 lipca 1971 roku w Gdyni, obecnie liczy 52 lata. Nieoficjalnie, jego wzrost szacuje się na 185 cm. Jego biografia obejmuje bogate osiągnięcia jako polski historyk specjalizujący się w badaniach nad historią Polski najnowszej. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego z 1997 roku, zdobył uznanie za pracę magisterską pt. “Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956–1968)”. Kolejne etapy jego kariery akademickiej to doktorat i habilitacja na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Sławomir Cenckiewicz – życie prywatne

Sławomir Cenckiewicz, syn Ryszarda i Janiny (z domu Kubiak), jest także wnukiem Mieczysława Cenckiewicza – przed II wojną światową aktywnego członka organizacji młodzieżowej KPP, a po 1945 roku funkcjonariusza MBP i SB MSW. Jego dzieciństwo i młodość toczyły się na gdańskiej Zaspie. Prywatne życie Cenckiewicza jest ściśle związane z jego rodzinnymi korzeniami oraz duchowym zaangażowaniem w Bractwo św. Piusa X. To w tej dzielnicy Gdańska, na Zaspie, dorastał i kształtował swoje wartości.

Rodzice Sławomira, Ryszard i Janina, zapewne odegrali istotną rolę w jego wychowaniu, a także wpłynęli na kierunek jego zainteresowań. Dodatkowo, fakt, że jest wnukiem Mieczysława Cenckiewicza, postaci związanego z historią Polski i działającego w okresie powojennym, nadaje jego rodzinnej historii pewien kontekst i głębokość.

Warto również zauważyć, że Sławomir Cenckiewicz utrzymuje związki z duszpasterstwem Bractwa św. Piusa X, co świadczy o jego zaangażowaniu w życie religijne i społeczność lokalną. To osobiste tło i relacje rodzinne z pewnością wpływają na jego życie i działalność naukową, dodając mu nie tylko kontekstu, ale także bogactwa osobistego doświadczenia.

Sławomir Cenckiewicz – wykształcenie

Sławomir Cenckiewicz odbył swoją edukację na renomowanych polskich uczelniach, zdobywając gruntowne wykształcenie w dziedzinie historii. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego w 1997 roku, gdzie zdobył solidne podstawy w zakresie nauk humanistycznych. Jego praca magisterska, zatytułowana “Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956–1968)”, zdobyła wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

W kolejnych latach, kontynuując rozwijanie swojej wiedzy, Sławomir Cenckiewicz podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. W 2003 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy doktorskiej pt. “Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna”, której promotorem był ceniony profesor Roman Wapiński.

W dalszej fazie swojej ścieżki akademickiej, Cenckiewicz zdobył habilitację naukową na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego praca habilitacyjna, oparta na publikacji książkowej “Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010)”, przyczyniła się do nadania mu stopnia doktora habilitowanego.

Sławomir Cenckiewicz przez lata aktywnie uczestniczył w życiu naukowym, zdobywając uznania za swój wkład w badania historyczne. Jego solidne wykształcenie oraz osiągnięcia na polu nauki świadczą o zaangażowaniu i pasji w zgłębianiu historii Polski najnowszej.

Sławomir Cenckiewicz – rodzina, rodzice

Sławomir Cenckiewicz pochodzi z rodziny, w której jego rodzicami są Janina z domu Kubiak i Ryszard Cenckiewicz. To właśnie z ich domu, zbudowanego na wartościach i tradycji, Sławomir czerpie swoje korzenie i inspiracje życiowe. Rodzice stanowią istotny element jego tożsamości i wpłynęli na jego rozwój jako jednostki.

Janina z domu Kubiak i Ryszard Cenckiewicz pełnili pewnie kluczową rolę w kształtowaniu wartości, które Sławomir wyznaje. Rodzinne więzy, które go łączą, są nie tylko fundamentem jego życia prywatnego, lecz także stanowią kontekst dla jego osiągnięć naukowych i społecznych.

Sławomir Cenckiewicz – żona, dzieci

W publicznej dyskusji pojawiają się spekulacje dotyczące życia prywatnego Sławomira Cenckiewicza, sugerując, że może posiadać żonę i dzieci. Niemniej jednak, warto podkreślić, że sam Sławomir ceniuje swoją prywatność, co sprawia, że szczegóły dotyczące jego rodziny pozostają raczej niedostępne dla opinii publicznej.

Na forum pojawiają się doniesienia, które wskazują na możliwość istnienia życia rodzinnego Cenckiewicza, obejmującego żonę i dzieci. Jednakże, z powodu skupienia się Cenckiewicza na ochronie swojej prywatności, informacje te pozostają niepotwierdzone i stanowią jedynie temat spekulacji.

Decyzja Sławomira Cenckiewicza o zachowaniu dyskrecji w kwestii swojego życia prywatnego jest zrozumiała i zgodna z jego wartościami. Pomimo że spekulacje na temat jego rodziny pojawiają się w przestrzeni publicznej, to samo zachowanie Cenckiewicza sugeruje, że nie pragnie on rozprzestrzeniać informacji o swojej życiu osobistym, a raczej skupia się na profesjonalnych aspektach swojej kariery i działalności naukowej.

Sławomir Cenckiewicz – Twitter

Sławomir Cenckiewicz jest obecny na platformie Twitter pod nazwą użytkownika (@Cenckiewicz), wcześniej znanej jako platforma X. Na tym konkretnym profilu można śledzić aktywność i publikacje Cenckiewicza w krótkich wpisach.

Platforma X, obecnie znana jako Twitter, stwarza możliwość bezpośredniego dostępu do myśli i opinii Sławomira Cenckiewicza. Jego konto (@Cenckiewicz) zapewnia przestrzeń do dzielenia się refleksjami, informacjami i komentarzami na różnorodne tematy. Twitter, jako narzędzie społecznościowe, umożliwia użytkownikom interakcję poprzez komentarze, retweety i polubienia, co pozwala na bezpośrednią komunikację z obserwatorami.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: