Strona główna » Elżbieta Bieńkowska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, mąż, dzieci

Elżbieta Bieńkowska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, mąż, dzieci

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Elżbieta Bieńkowska - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, wykształcenie, rodzina, mąż, dzieci (1)

Elżbieta Ewa Bieńkowska z domu Moycho to polska urzędniczka i polityk, która pełniła istotne funkcje na arenie krajowej i europejskiej. W latach 2007–2013 zajmowała stanowisko ministra rozwoju regionalnego, a równocześnie, w latach 2011–2014, była senatorem VIII kadencji. W okresie od 2013 do 2014 roku pełniła funkcję wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra infrastruktury i rozwoju.

Następnie, w latach 2014–2019, Bieńkowska reprezentowała Polskę jako komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług. Jej rola obejmowała nadzór nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE oraz usługami świadczonymi w obrębie wspólnoty.

Jest to kobieta o wieloletnim zaangażowaniu w sprawy rozwoju regionalnego, infrastruktury i rynku wewnętrznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Jej aktywność obejmuje zarówno pracę na rzecz Polski, jak i wkład w kształtowanie polityki Unii Europejskiej. Jej bogate doświadczenie obejmuje także parlamentarną służbę jako senator.

Elżbieta Bieńkowska – kim jest?

Elżbieta Bieńkowska jest obecnie rozważana jako potencjalna kandydatka na stanowisko prezesa Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Planuje się, że na początku lutego nastąpią istotne zmiany kadrowe w tej krajowej firmie paliwowej, kontrolowanej przez Skarb Państwa. Jeśli Bieńkowska objęłaby to stanowisko, zastąpiłaby Daniela Obajtka. Kto zatem jest Elżbieta Bieńkowska? Przedstawiamy kluczowe fakty z jej życia zawodowego i prywatnego.

Swoją polityczną karierę rozpoczęła w 2007 roku, kiedy została mianowana ministrem rozwoju regionalnego w rządzie Donalda Tuska. Jednym z jej znanych osiągnięć jest powiedzenie “Sorry, taki mamy klimat,” odnoszące się do opóźnień pociągów spowodowanych atakiem zimy. Teraz, po latach zaangażowania politycznego, Bieńkowska ma być rozważana na stanowisko prezesa Orlenu.

Obecnie prezesem Orlenu jest Daniel Obajtek, który wydaje się oczekiwać odwołania ze stanowiska. Podczas noworocznego spotkania pożegnał się z działaczami związkowymi, zaznaczając, że zmiany są nieuniknione i prawdopodobnie nastąpią już 6 lutego. Według doniesień “Rzeczpospolitej”, największe szanse na przejęcie roli prezesa Orlenu ma Elżbieta Bieńkowska.

Chociaż Bieńkowska nigdy nie pełniła funkcji menedżerskich w firmie, posiada obszerne doświadczenie w administracji, w tym międzynarodowej. Jej praca koncentrowała się na zarządzaniu i wdrażaniu programów operacyjnych, współfinansowanych z funduszy pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności UE.

Wcześniej pracowała jako pełnomocnik wojewody ds. kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego, uczestnicząc również w przygotowaniu programu PHARE INRED. Zdobytą wiedzę poszerzała na stażach w MSZ i administracji brytyjskiej. Bieńkowska była dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego, a także kierownikiem Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego. Ponadto, pełniła funkcję wykładowczyni na Politechnice Śląskiej. Jej doświadczenie obejmuje udział w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego oraz koordynację prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Elżbieta Bieńkowska – wiek, wzrost, waga

Elżbieta Ewa Bieńkowska, z domu Moycho, urodziła się 4 lutego 1964 roku w Katowicach, co oznacza, że obecnie ma 59 lat. Informacje nieoficjalne wskazują, że jej wzrost wynosi około 178 centymetrów, natomiast szacunkowa masa ciała to około 72 kilogramy.

Zgodnie z dostępnymi danymi, Elżbieta Bieńkowska jest osobą o ugruntowanej pozycji zawodowej w polityce i administracji, ale równocześnie starannie strzeże swojej prywatności. Jej narodziny miały miejsce w Katowicach, co stanowi istotny element jej życiorysu.

Wiek Bieńkowskiej, który obecnie wynosi 59 lat, podkreśla bogactwo jej doświadczeń zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Nieoficjalne informacje dotyczące jej wzrostu (około 178 cm) oraz wagi (około 72 kg) rzucają światło na pewne aspekty związane z jej fizycznym wymiarem, choć same dane te należy traktować jako szacunkowe.

Elżbieta Bieńkowska – życiorys i życie prywatne

Elżbieta Ewa Bieńkowska, z domu Moycho, narodziła się 4 lutego 1964 roku w Katowicach, co obecnie czyni ją 59-letnią. Jej ścieżka edukacyjna obejmuje ukończenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu w 1982 roku. Następnie, w 1988 roku, zdobyła tytuł magistra orientalistyki specjalizując się w iranistyce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ciągu lat 1996 i 1998 kontynuowała rozwijanie swoich umiejętności, ukończywszy Krajową Szkołę Administracji Publicznej (IV promocja) oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Jej kariera zawodowa koncentruje się głównie na zarządzaniu i implementacji programów operacyjnych, współfinansowanych z funduszy pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Bieńkowska pełniła szereg kluczowych funkcji, takich jak pełnomocnik wojewody ds. kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego czy dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego. Jej zaangażowanie w prace nad programem PHARE INRED oraz udział w stażach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i administracji brytyjskiej świadczą o jej międzynarodowym doświadczeniu.

W sferze polityki, Elżbieta Bieńkowska została zaprzysiężona na stanowisko ministra rozwoju regionalnego w listopadzie 2007 roku, co było początkiem jej aktywności politycznej na szczeblu krajowym. Zasiadła także w Senacie po wyborach parlamentarnych w 2011 roku, reprezentując Platformę Obywatelską. W trakcie drugiego rządu Donalda Tuska utrzymała stanowisko ministra rozwoju regionalnego, aż do listopada 2013, gdy została odwołana z tej funkcji i mianowana na wicepremiera oraz ministra infrastruktury i rozwoju.

W 2014 roku, Elżbieta Bieńkowska przeniosła swoje umiejętności i doświadczenie na szczebel europejski, zostając komisarzem Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Pełniła tę funkcję do listopada 2019 roku.

Otrzymała także szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in., została odznaczona Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi w 2012 roku.

Jej życie prywatne obejmuje małżeństwo z Arturem oraz trójkę dzieci: Michalinę, Mateusza i Zofię. Elżbieta Bieńkowska zamieszkuje w Mysłowicach, będąc jednocześnie córką Tadeusza i Jadwigi. To zróżnicowane życiowe spektrum, obejmujące zarówno sukcesy zawodowe, jak i role rodziny, ukazuje bogatą i wielowymiarową postać tej znaczącej postaci publicznej.

Elżbieta Bieńkowska – wykształcenie

Elżbieta Bieńkowska zdobyła swoje wykształcenie na renomowanych polskich uczelniach. W 1988 roku ukończyła studia z orientalistyki, specjalizując się w iranistyce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontynuując swój rozwój edukacyjny, w 1996 roku ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a w 1998 roku skompletowała studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Jej ścieżka kształcenia ukierunkowana była na obszary związane z administracją publiczną, co stało się fundamentem dla jej późniejszej kariery. Bieńkowska wykazywała się zaangażowaniem w praktykę, odbywając staże zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w administracji brytyjskiej.

W trakcie swojej długoletniej kariery, Elżbieta Bieńkowska skupiła się na wdrażaniu i zarządzaniu programami w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Jej prace skoncentrowane były na rozwoju regionalnym województwa śląskiego. Pełniła kluczowe funkcje, takie jak dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz koordynatorka prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Śląskiego. Wśród jej osiągnięć znajduje się także udział w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Dodatkowo, Bieńkowska angażowała się w edukację, wykładając na Politechnice Śląskiej w ramach Europejskich Studiów Podyplomowych z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskiej. W 2007 roku została mianowana dyrektorem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, co potwierdzało jej znaczący wkład w rozwój regionu. W latach 2002–2007 pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Elżbieta Bieńkowska, poprzez swoje starannie zdobyte wykształcenie i doświadczenie, stała się kluczową postacią w obszarze zarządzania programami regionalnymi, a jej zaangażowanie w rozwój społeczno-gospodarczy jest niezaprzeczalne.

Elżbieta Bieńkowska – skąd pochodzi?

Elżbieta Bieńkowska to postać związana z miejscem swojego urodzenia, Katowicami. Katowice, będące stolicą województwa śląskiego, to miejsce, gdzie Bieńkowska przyszła na świat, nadając tym miejscu osobisty kontekst w jej życiorysie.

Urodzenie się w Katowicach, mieście o bogatej historii i znaczącej roli w regionie śląskim, wprowadza dodatkowy wymiar do zrozumienia tła i korzeni Elżbiety Bieńkowskiej. Wspólnota kulturowa i społeczna tego obszaru może wywarć istotny wpływ na formowanie się jej wartości oraz podejścia do kwestii społecznych i gospodarczych.

Przez umieszczenie jej miejsca urodzenia w kontekście Katowic, podkreśla się także znaczenie tego miasta jako środowiska, które wpłynęło na jej wczesny rozwój i kształtowało jej perspektywę na świat. W ten sposób, miejsce urodzenia staje się integralną częścią narracji o Elżbiecie Bieńkowskiej, uwydatniając jej związek z lokalnym dziedzictwem i wpisując ją w kontekst społeczno-kulturowy jednego z kluczowych ośrodków na mapie Polski.

Elżbieta Bieńkowska – rodzina, rodzeństwo

Elżbieta Bieńkowska, postać związana z polityką, kroczyła ścieżką kariery, której rozwój był nieprzewidywalny na początku jej drogi zawodowej. Zdobyła szereg prestiżowych stanowisk, m.in., była ministrem rozwoju regionalnego, senatorką VIII kadencji, wicepremierem Rady Ministrów oraz ministrem infrastruktury i rozwoju. W okresie od 2014 do 2019 roku pełniła funkcję komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług.

Pomimo skupienia na karierze politycznej, Elżbieta Bieńkowska rzadko ujawniała detale swojego życia prywatnego. Jednakże, od czasu do czasu, pozwalała na spojrzenie w kulisy swojego szczęśliwego życia rodzinnego. Jest żoną Artura Bieńkowskiego, z którym tworzy udany związek. Para doczekała się trójki dzieci: Michaliny, Mateusza i Zofii.

Historia miłości Elżbiety Bieńkowskiej i jej męża stanowi ukoronowanie ich wspólnego życia. Choć polityk rzadko ujawnia szczegóły życia rodzinnego, to obraz szczęśliwej i zgranej rodziny ukazuje się w sposób wyjątkowy. Mąż, Artur Bieńkowski, oraz dzieci, Michalina, Mateusz i Zofia, stanowią istotną część życia Elżbiety Bieńkowskiej, dodając aspekt równowagi i wsparcia w jej intensywnej karierze politycznej. To ukazuje, że obok pełnienia kluczowych funkcji publicznych, Elżbieta Bieńkowska równie ważną rolę odgrywa w kręgu rodzinnym, budując harmonijne relacje i wspólną przyszłość z bliskimi.

Elżbieta Bieńkowska – mąż, dzieci

Elżbieta Bieńkowska, pełna uroku, ambicji i bezkompromisowości, jest postacią znacznie głębszą niż tylko jej publiczny wizerunek. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ta utalentowana kobieta, będąca nie tylko wicepremierem, lecz również przyszłym unijnym komisarzem, jest równocześnie matką trójki dzieci. Jej życie prywatne ukryte za światłem reflektorów polityki to historia miłości i równowagi.

Historia miłości Elżbiety Bieńkowskiej i Artura Bieńkowskiego jest jak opowieść o szczerości i bezpośredniości. W wywiadach wyznawała, że nauczyła się być autentyczna, mówiąc prosto, co myśli, nawet jeśli czasem była postrzegana za zbyt spontaniczną. Była wiceprezes Rady Ministrów podkreślała, że mimo licznych sukcesów w karierze politycznej, pozostała tą samą osobą, co zanim zaczęła wspinaczkę po szczeblach władzy.

W latach 2014-2019 pełniła zaszczytną funkcję pierwszej Polki na stanowisku komisarza ds. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Jednakże, mimo wielkich poświęceń i zaangażowania w pracę, zawsze stawiała dom i rodzinę na pierwszym miejscu. Jej mężem życiowym jest Artur, z którym dzieli szczęśliwe małżeństwo. Razem doczekali się trójki wspaniałych dzieci: Michaliny, Mateusza i Zofii.

Chociaż Elżbieta Bieńkowska rzadko ujawnia szczegóły swojego życia prywatnego, to obraz szczęśliwej rodziny i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym czasem ukazuje się w jej wyjątkowych wyznaniach. Warto podkreślić, że pomimo intensywnej kariery politycznej, Elżbieta Bieńkowska odnajduje sens i spełnienie także w roli matki i żony, co czyni ją postacią wyjątkową i pełną harmonii.

Elżbieta Bieńkowska – Instagram

Elżbieta Bieńkowska nie posiada oficjalnego profilu na Instagramie. Choć w mediach społecznościowych często znajdujemy profile publicznych osób, w tym polityków, to w przypadku Elżbiety Bieńkowskiej nie istnieje dedykowany profil na tej popularnej platformie społecznościowej. Jej brak obecności na Instagramie może wynikać z prywatnej natury lub preferencji dotyczących sposobu komunikacji z opinią publiczną.

W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe stanowią istotny element budowania wizerunku publicznego, decyzja o braku konta na Instagramie może być świadomym wyborem. Politycy często korzystają z różnych kanałów komunikacji, ale nie zawsze decydują się na obecność na platformach takich jak Instagram. To indywidualna decyzja, zależna od strategii komunikacyjnej oraz prywatnych preferencji danej osoby.

W rezultacie, Elżbieta Bieńkowska, choć aktywna w sferze publicznej, nie ma swojego oficjalnego profilu na Instagramie, co może być rezultatem świadomego wyboru dotyczącego sposobu prezentacji swojej osoby w mediach społecznościowych.

Elżbieta Bieńkowska – Wikipedia

Elżbieta Bieńkowska posiada obszerny artykuł na platformie Wikipedia. Jej biografia została szeroko udokumentowana, obejmując kluczowe etapy życia zawodowego i politycznego. Artykuł przedstawia jej aktywność zarówno na arenie krajowej, gdzie pełniła ważne funkcje ministerialne i parlamentarne, jak i na szczeblu europejskim, gdzie sprawowała urząd komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Unii Europejskiej w latach 2014-2019.

W tekście znajdziemy informacje o edukacji, karierze zawodowej oraz osiągnięciach politycznych Elżbiety Bieńkowskiej. Podkreślone są również jej działania związane z rozwojem regionalnym, zarządzaniem programami unijnymi oraz pracą na rzecz polityki spójności UE. Artykuł ukazuje także jej role jako ministra rozwoju regionalnego, senatora i wiceprezesa Rady Ministrów w Polsce.

Wszystko to sprawia, że artykuł na Wikipedii stanowi kompleksowe źródło informacji o Elżbiecie Bieńkowskiej, prezentując jej znaczący wkład w politykę oraz aktywność na rzecz rozwoju zarówno kraju, jak i Unii Europejskiej.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: