Strona główna » Zygmunt Gierek – kim był?

Zygmunt Gierek – kim był?

przez Rafał Górecki
0 komentarz
Zygmunt Gierek - kim był

Okres rządów Edwarda Gierka w Polsce w latach 1970–1980, określany jako “dekada gierkowska”, był czasem intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego do około 1976 roku. W tym czasie kraj przeszedł przez dynamiczny proces modernizacji, prowadzący do wzrostu jego potencjału. Niestety, z czasem narastało zagraniczne zadłużenie, a polityka gospodarcza nie zdołała skutecznie zarządzać tym wyzwaniem. W efekcie, Polska znalazła się w długotrwałym kryzysie gospodarczym, który miał znaczne konsekwencje dla całego społeczeństwa. W szczególności, zapaść ekonomiczna przyczyniła się do powstania kryzysu politycznego w sierpniu 1980 roku.

Wydarzenia Sierpnia 1980 roku ostatecznie doprowadziły do usunięcia Edwarda Gierka z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1980 roku. Jego dalsza przynależność do PZPR również została poddana wątpliwości, a wkrótce potem został internowany w 1981 roku, w czasie wprowadzenia stanu wojennego. Cały ten okres był nie tylko czasem trudności gospodarczych, ale także politycznych zamieszek, które głęboko wpłynęły na kształtowanie się sytuacji w Polsce na kolejne lata.

Zygmunt Gierek – kim był?

Zygmunt Gierek był drugim synem Edwarda i Stanisławy Gierków. Urodził się w 1940 roku, lecz niestety zmarł w bardzo młodym wieku. Jego starszy brat, Adam, podjął działalność polityczną, pełniąc funkcje senatora i posła do Parlamentu Europejskiego. Natomiast Zygmunt nie miał szansy na rozwój swojej kariery, gdyż jego życie przerwała przedwczesna śmierć.

Rodzina Gierek, otrzymując Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w 1997 roku, świadczy o ich związek, który przetrwał przez lata. Choć Zygmunt nie miał możliwości uczestniczenia w życiu publicznym tak jak jego brat, to jego obecność w rodzinie i jej tradycjach jest niezaprzeczalna.

W przeciwieństwie do Adama, który zyskał rozpoznawalność w polityce, Zygmunt pozostał w cieniu, będąc zapewne niejako symbolizującym tragiczne aspekty losu rodziny Gierków. Jego krótka egzystencja nie pozwoliła na pełne wydobycie się na scenę publiczną, jak miało to miejsce w przypadku jego brata.

Zygmunt Gierek – wiek

Wiedza o Adamie Gierku i jego bracie Jerzym była powszechna. Adam przyszedł na świat w 1938 roku, kiedy jego ojciec miał 25 lat. Jerzy urodził się cztery lata później. W międzyczasie pojawił się jeszcze jeden syn przyszłego I sekretarza KC PZPR. W 1940 roku Stanisława Gierek urodziła Zygmunta. Niestety, tragedia dotknęła rodzinę, gdyż chłopiec zmarł jako niemowlę. Dla rodziców musiało to być potężne cierpienie. W tamtych czasach jednak wskaźnik śmiertelności niemowląt był znacznie wyższy niż obecnie.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: